Flaskebeslag med ukjent innhold

Tollvesenet beslagla i forrige uke 750 liter med vodka, tappet på ukjente flasker. Disse sjekkes, for å finne ut om det kan være metanol.

Spritbeslag

Kontorsjef ved Tollvesenet i Kongsvinger, Morten Nystuen, viser fram en av de beslaglagte spritflaskene.

Foto: Oda Ølstadløkken / NRK

– Vi beslaglegger ukentlig brennevin, øl og vin. Mest øl og vin, men i forrige uke beslagla vi 750 liter vodka på Rotnemoen, sier Morten Nystuen, kontorsjef ved Tollvesenet i Kongsvinger.

Spritbeslag

Denne beslaglagte vodkaflaska, i russisk bekledning, er ukjent for Tollvesenet. Innholdet skal analyseres.

Foto: Oda Ølstadløkken / NRK

Han forteller at de 750 literne er på flasker, som er ukjente for Tollvesenet.

– De skal vi sende inn til analyse, for å få sjekket hva det er for noe, sier Nystuen

Redd for metanol

Nyseter bekrefter at de ønsker en avklaring i forhold til om det kan være metanol.

– Vi husker alle metanolsaken i 2002, så etter det har vi rutiner på å sende enkelte beslag til analyse, for å finne ut om det kan være metanol, sier Nystuen.

Men han forteller at det ikke er blitt beslaglagt 96 % sprit i Hedmark etter 2002, men at det er blitt gjort to slike beslag i år, ett i Vestfold og ett i Svinesund.

Trend igjen?

Nystuen syns det er litt tidlig å si at man nå ser en trend med innføring av smuglersprit igjen, men han forteller at beslaget i Vestfold var på 3600 liter sprit på kanner, i Svinesund var det 1200 liter.

– Når det først har kommet, pleier det å øke på, så vi blir litt bekymret, sier Nystuen.

Han forteller at metanolsaken førte til endring i folks drikkevaner, og at det i større grad gikk over til øl og vin, men nå er tollsjefen redd for at folk har glemt at 18 personer døde i forbindelse med metanolsaken.

– Hvis 96 % kommer tilbake, så kan det jo virke som husken til folk er kort. Vi oppfordrer folk til å være obs på hva de drikker, det som omsettes utenfor Vinmonopolet kan man ikke vite hva er, sier Nystuen.

Fulle trailere

Nystuen forteller at det på 90-tallet ikke var uvanlig at det kom fulle trailere med brennevin på kanner over Hedmarksgrensa.

– Vi beslagla mellom 200–300 000 liter i året med 96 %, det var voldsomme mengder, men etter metanolsaken ga det seg, sier tollsjefen.

Etter ti år frykter han at folk har glemt.

– Tollvesenet ser svært alvorlig på illegalt salg av alkohol, vår jobb er å hindre at det skjer. Det er mye penger i smugling til Norge, så kreativiteten er stor, sier Nystuen.

Men Tollvesenet har ikke avdekket metanolsprit ved beslag nå.