Øyerdrapet: Fire nye uker i varetekt

23-åringen som er siktet for å ha drept sin stefar i Øyer ble varetektsfengslet i fire nye uker i dag. Neste uke starter sakkyndige vurderingen av tilregnelighet.

Sør-Gudbrandsdal tingrett

FIRE NYE UKER: Politiet ba om fire ukers varetektsfengsling i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Det ble et kort fengslingsmøte i Sør-Gudbrandsdal tingett i dag. Pressens referatforbud ble opphevet ved starten av møtet. Aktor, politiadvokat Hans Petter Ommedal ved Gudbrandsdal politidistrikt, la vekt på at saken nå går inn i en ny fase, hvor sakkyndige psykiatre skal vurdere den siktedes tilregnelighet.

Samtykket i fengsling

Den siktede, Kim Andreas Kristiansen, møtte i en grå hettegenser og kortbarbert hår. Han framsto mer avslappet enn i det første fengslingsmøtet.

Kristiansen samtykket i varetektsfengsling. Som i fengslingsmøtet for fire uker siden erkjenner han at han har begått drapet, men han har ikke tatt stilling til straffskyld.

En halv time etter møtets slutt forelå kjennelsen, som innebærer at Kristiansen varetektsfengsles i fire nye uker. Politiet ba ikke om brev- og besøksforbud.

I kjennelsen heter det at det i den videre etterforskning vil være av betydning å få avklart motivet og om det kan ha foreligget en nødvergelignende situasjon. Det vises også til at Kristiansens tilregnelighet på drapstidspunktet skal undersøkes.

Husker fortsatt lite

Forsvarer Odd Ivar Grøn

FORSVARER: Odd Ivar Grøn representerer Advokatfirmaet Lippestad, som er forsvarer for den drapssikta.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Odd Ivar Grøn fra advokatfirmaet Lippestad representerte den siktede. Han sier Kristiansen fortsatt husker lite fra drapet, og at det er mye av bakgrunnen for at han ikke kan ta stilling til straffskyld.

– Det er ikke store endringer i hva han husker og hva han ikke husker, sier Grøn.

– Hvilket tidsrom er det han ikke husker?

– Det er både i tidspunktet før selve drapet og selve drapet. Noe av hendelsesforløpet etter drapet husker han heller ikke.

Denne uka har det vært gjort flere avhør. Avhørene skal ikke ha gått inn på motivet for drapet, men handlet mer om å få på plass alle detaljer om hva som skjedde drapskvelden, onsdag 13.august.

Tilregnelighetsvurdering starter

Politiadvokat Hans Petter Ommedal

AKTOR: Politiadvokat Hans Petter Ommedal forkalrer at saken nå går inn i en ny fase, hvor sakkyndige psykiatre skal vurdere om Kristiansen er tilregnelig.

Foto: Erlend Kester Moe / NRK

De rettsoppnevnte sakkyndige har sitt første møte med Kristiansen på mandag. De skal foreta en judisiell vurdering av siktede.

– Han ser fram til å snakke med de sakkyndige og få unnagjort den undersøkelsen, sier forsvarer Grøn.

Det er psykiaterne Terje Tørrissen og Helge Haugerud skal stå for vurderingen av om den siktede i Øyerdrapssaken var tilregnelig eller ikke.

– Dette er et nytt kapittel i etterforskningen. Det er en bærebjelke i saken, det er absolutt helt avgjørende for sakens videre utvikling, men å si noe mer enn det vil være å foregripe de sakkyndige, sier aktor Hans Petter Ommedal.

Psykiater Tørrissen er mest kjent som sakkyndig i 22. juli-saken. Han har tidligere sagt til NRK at det normalt tar et par måneder før konklusjonene i slike saker er klare.

Kim Andreas Kristiansen i Gjøvik tingrett

DRAPSSIKTET: Kim Andreas Kristiansen under det første fengslingsmøtet 1.september. Under det nye fengslingsmøtet ville han ikke la seg fotografere.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ville ikke bli fotografert

Under fengslingsmøtet 1.september i Gjøvik tingrett samtykket Kim Andreas Kristiansen i at et stort pressekorps tok bilder av ham og ønsket åpen rett . Det er uvanlig i slike saker, og ifølge forsvarer Geir Lippestad var dette var hans måte å si at han står for det han har gjort. Under fengslingsmøtet i dag ville han ikke bli tatt bilde av.

En 21-årig kamerat av Kim Andreas Kristiansen er også siktet i saken. Han skal innrømmet at han var med å frakte liket fra boligen til et skogsområde ved Hafjell. 21-åringen er nå løslatt fra varetektsfengsling.

Politiadvokat Ommedal sier den videre etterforskningen fortsatt vil handle om å klarlegge hva som skjedde i boligen i Øyer 16.august i år.

– Det er et møysommelig arbeid å få detaljene fra åstedet på plass når han har et så stort hukommelsestap, sier Ommedal.

Sør-Gudbrandsdal tingrett legger i kjennelsen fra fengslingsmøtet til grunn at en rettssak mot 23-åringen bør kunne gjennomføres til våren.

Flere saker fra Innlandet