Går for å legge ned fire linjer

Flertallet i Fylkestinget går i dag inn for å legge ned fire linjer ved tre av de videregående skolene i Gudbrandsdalen.

Fylkestingsmøte om Vinstra vidaregåande skule

Flertallet i Fylkestinget går inn for å legge ned fire linjer ved tre videregående skoler.

Foto: Erlend Kester Moe / NRK

Det ser ut som at linjene medier og kommunikasjon og barne- og ungdomsarbeid legges ned på Vinstra vidaregåande skule.

I tillegg går flertallet av Fylkestinget inn for å legge ned naturbruk ned og bygg og anlegg legges ned på Hjerleid vidaregåande i Dovre.

Saken behandles nå i Fylkestingsmøte på Fefor Høifjellshotell i Nord-Fron.

Stort engasjement

– Jeg har aldri opplevd flere henvendelser om en sak vi har behandlet, det har vært et stort engasjement rundt saken, fortalte Sigmund Hagen i Sv.

Lederen i Ungdommens fylkesting, Brit Holø fra Skjåk, holdt en appell før møtet startet der hun ba politikerne tenke seg om en gang til. Hun la vekt på at det blir stor reiseavstand for mange og at ikke alle 16-åringer kan, vil eller bør flytte på hybel.

Flertallet i Fylkestinget, som går for å legge ned fire linjer i Gudbrandsdalen består av Sv, Ap, Sp og KrF.

Venstre og Fremskrittspartiet la fram et samla forslag som går ut på å beholde dagens skolesteder i Gudbrandsdalen. Partiene vil styrke skolen på Vinstra ved å flytte idrettsfag fra Otta.

Eivind Brenna fra Venstre la vekt på at store reiseavstander vil kunne føre til større frafall, og at nedlegging vil gå ut over de svakeste ungdommene.

Elever fra Vinstra videregåande skule

Om lag ti elever fra Vinstra vidaregåande skule er til stede under fylkestingsmøtet.

Foto: Erlend Kester Moe / NRK