Fire års fengsel for voldtekt

En 35 år gammel mann fra Nord-Gudbrandsdal er dømt til fire års fengsel for voldtekt av en kvinne i 20-årene for snart ett år siden. Retten finner ingen formildende omstendigheter.

Nord-Gudbrandsdal tingrett i Vågå

'TILLITSBRUDD': Nord-Gudbrandsdal tingrett mener det ikke er noen formildende omstendigheter i voldtektssaken mot den 35 år gamle mannen.

Foto: Fjuken

I tillegg til fengselsstraffen må han også betale henne en erstatning på 150.000 kroner.

– Tiltalte har hele tiden hevdet sin uskyld. Dommen blir derfor anket, sier mannens forsvarer, Jo Are Brænden.

Hver sin versjon

Voldtekten skal ha skjedd hjemme hos mannen mens den fornærmede kvinnen overnattet der. Ifølge kvinnen hadde de avtalt at de ikke skulle ha sex. Hun har forklart til retten at han likevel gjennomførte en voldtekt under sterke protester fra henne, og at han holdt henne fast.

Den domfelte mannen har ifølge dommen en helt annen versjon. Han hevdet i sin forklaring at samleiet skjedde uten noen protester fra kvinnen, og uten tvang.

Nå er du blitt voldtatt.

Venninne av kvinnen

Denne påstanden står i sterk kontrast til vitneforklaringen fra en av hennes venninner. De snakket sammen på telefon samme kveld, og kvinnen i 20-årene brast i gråt da hennes venninne fortalte henne at «nå er du blitt voldtatt».

Nedbrutt ved voldtektsmottaket

Litt over tre timer etterpå meldte kvinnen seg selv for voldtektsmottaket på Gjøvik sykehus. Legen som tok imot henne har forklart at hun hadde fysiske og psykiske problemer i en grad som han tidligere ikke har sett fra noen pasient.

Blant annet klarte hun ifølge legen ikke å legge seg ned på undersøkelsesbenken før hun fikk beroligende medikamenter.

Tiden etterpå har i følge dommen vært preget av store psykiske problemer for kvinnen. Hun er hele tiden redd, ser seg tilbake og er alltid på vakt. Hun er livredd når noen ringer uanmeldt på døra, og tør ikke gå alene ute om kvelden.

Avtalte å ikke ha sex

Han brøt den tilliten han hadde gitt henne.

Nord-Gudbrandsdal tingrett

Retten legger særlig vekt på tillitsbruddet som ligger i avtalen om at de ikke skulle ha sex. Dette var en forutsetning fra hennes side for å overnatte der.

«Han brøt den tilliten han hadde gitt henne ved å bekrefte at det ikke skulle være samleie", skriver retten. "I stedet påførte han henne denne sene kvelden store smerter, psykiske skader og forringet livskvalitet.»

I straffeutmålingen legger retten vekt på den skjerpelsen av straffenivået som Stortinget vedtok 2010, og som har fått tilslutning av Høyesterett i 2012. «I utgangspunktet skal straffen i en så alvorlig forbrytelse skal være fullt ut ubetinget fengsel", skriver Nord-Gudbrandsdal tingrett.