Filmkjendiser støtter filmutdanning

LILLEHAMMER (NRK): En rekke profilerte filmfolk protesterer mot nedlegging av Film- og fjernsynsvitenskap på Lillehammer. Avdelingsstyret har nå vedtatt å avvikle studiet.

Danielsen Lie/Loe/Ullmann

OPPROP: En rekke filmfolk støtter et opprop for å beholde Film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Blanty dem skuespiller Anders Danielsen Lie, manusforfatter Erlend Loe og skuespiller Liv Ullmann.

Foto: Montasje

Studenter og ansatte har høylytt ropt ut sin misnøye etter at det ble klart at Film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer kan bli lagt ned.

Mange filmfolk har også støttet opp om kampen – på høgskolen som også består av Den norske filmskolen og Den norske tv-skolen.

– Film er ikke bare et håndverk. Vi trenger også utdannelser som lærer oss å tolke de filmene, tv-seriene og bildene vi ser, sier skuespiller Anders Danielsen Lie til NRK.

Liv Ullmann har også sendt en håndskrevet støtteerklæring til studentene.

Vedtok nedlegging

Et tjuetalls studenter hadde møtt fram til styremøtet i Avdeling for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer torsdag for å vise sin motstand.

Styret vedtok enstemmig å avvikle bachelorstudiet i Film- og fjernsynsvitenskap fra og med 2017. Bakgrunnen er at det er færre søkere til studiet enn før og at avdelingen går med underskudd.

Men: Avdelingsstyret kommer med en oppfordring til ledelsen ved høgskolen om at det bør tilbys et studieprogram i fagfeltet.

– Det er veldig viktig å beholde dette fagmiljøet. Men vi må skille mellom hva det betyr nasjonalt og for høgskolen, og at denne avdelingen ikke har økonomi til å opprettholde studiet, sier dekan Marit Roland Udnæs.

Hun sier det i år er bare 16 søkere til bachelorstudiet.

Kristina Aas

STUDENTER: Et tjuetalls studenter møtte opp for å følge styremøtet. – Vi trenger dette studiet for at Lillehammer skal være en nasjonal filmby, sier masterstudent Kristine Aas.

Foto: Erlend Moe / NRK

Studenter skuffa

Studentene som hadde møtt opp på møtet i dag var skuffa, men ikke overraska. Høgskolestyret skal besegle fagets skjebne i høst.

– Jeg mener Film- og fjernsynsvitenskap bør ligge sammen med de praktiske tv-fagene. Vi har vært malplassert innen avdelingen med idrett, jus og psykologi, og det er derfor søkertallene har sunket, sier masterstudent Kristine Aas.

Hun sier kampen ikke er over, og håper filmbransjens engasjement fortsetter.

– Dette studiet er unikt i Norge, ingen andre fokuserer på fjernsyn. Her på Lillehammer har vi filmskolen og tv-fagene, og vi trenger et akademisk supplement for at dette skal være en nasjonal filmby, sier Aas.

Men det er altså få som vil studere faget. Skuespiller Anders Danielsen Lie mener det blir feil å legge det ned av den grunn.

Katrine Skretting

KAN UTSETTE: Rektor Kathrine Skretting

Foto: Erlend Moe / NRK

– Jeg tenker det er et symptom på at vi er litt fattige på det å drive refleksjon, kritikk og analyser i Norge. Det er absolutt ikke et argument for å legge ned faget, sier Danielsen Lie.

Rektor vil snu alle steiner

Høgskolestyret får nå saken i fanget. Rektoren åpner for at saken kan bli utsatt.

– Jeg tror vi kommer til å be om en videre utredning. Vi må ha et grundigere dokument i bunn for å se hva vi skal gjøre med film- og fjernsynsvitenskap videre, sier rektor Kathrine Skretting.