Fikk seksere i alle fag

Noen kan ta mer velfortjent sommerferie enn andre. August Sørlie Mathisen (18) fra Lillehammer er en av dem.

August Sørlie Mathisen

August Sørlie Mathisen fikk nemlig karakteren seks på samtlige avgangsfag og eksamener da han nylig gikk ut av Lillehammer videregående skole.

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

August Sørlie Mathisen fikk nemlig karakteren seks på samtlige avgangsfag og eksamener da han nylig gikk ut av Lillehammer videregående skole. Han har noen femmere og en firer (fra faget musikk) fra første og andre klasse, men i tredjeklasse ble det toppkarakter i alle fag.

– Jeg tror jeg har hatt flaks, jeg tror ikke det skyldes at jeg har jobbet så mye hardere enn alle andre. Mange av vennene mine har jobbet mer med skole enn meg.

August har fått dette resultatet med studiespesialisering med realfagsfordypning, med programfagene fysikk 2, matte R2, kjemi 1 og fransk 3. Han sier at det var på begynnelsen av ungdomsskolen han forsto at han tok skolefagene lett.

Ble ikke sett på som smart på barneskolen

– På barneskolen ble jeg ikke sett på som smart, fordi det ofte gikk på hvor raskt vi utførte oppgavene. Jeg har aldri vært spesielt effektiv, men jeg har alltid forstått hva vi har drevet med i timene, og det har vist seg å være en stor fordel selv om jeg ikke er den som utfører oppgavene raskest, sier han.

Foreldrene til August har forskjellig bakgrunn, faren er arkitekt og moren er utdannet statsviter.

– Det har nok gjort at jeg hele veien har fått stimuli på både realfag og samfunnsfag, så jeg har alltid interessert meg for begge deler. Jeg synes for eksempel det er trist at jeg aldri har fått tatt historie og filosofi som fag på videregående, men det er nok innen realfagene jeg har min store styrke, sier Sørlie Mathisen.

Film og fjernsyn først ute

Det er også innen realfag han skal gå videre med, og han sier at det er seks ulike studieretninger han har i tankene. Samtlige er på NTNU i Trondheim. Men før den tid skal han gjøre noe helt annet.

– Nå skal jeg ta et årsstudium i film og fjernsynsvitenskap på Høgskolen i Lillehammer.

Sørlie Mathisen sier at han ikke vurderer å gå videre innen filmbransjen, men at han tar studiet fordi han er svært glad i film.

– Etter ett år på HiL setter jeg kursen mot Trondheim. Det blir enten sivilingeniørstudier eller mer teoretisk fysikk eller matte, sier han.

Utover det sier han at han ikke aner hvor han ender opp.

– Så lenge jeg får jobbe med matte og folk er jeg fornøyd, smiler han.

Men i sommer blir August Sørlie Mathisen å finne på Maihaugen, hvor han er omviser og tunvert.