Fikk høre om HV-kutt

Forsvarskomiteen fikk i dag, under et besøk på Terningmoen, høre om hvilke konsekvenser kutt i Heimevernet vil få for HVs bidrag til å hjelpe ved flom,ras og skogbranner. Forsvarssjefen har i sitt forslag til langtidsprogram gått inn for kutt som i stor grad rammer HVs beredskapsmuligheter i Sør-Norge. Her får Liv Signe Navarsete (Sp), Øyvind Halleraker (H) og Anniken Huitfeldt (Ap) vite mer om saniteten i HV-styrke GREBE av Andreas Becken.

Forsvarskomiteen på HV besøk
Foto: Arne Trolldalen / NRK