Fengsel for 97 utenlandske fanger

Kongsvinger fengsel er offisielt åpnet som utlendingsfengsel. I løpet av ett år skal alle de 97 cellene fylles med utlendinger.

Kongsvinger Fengsel, vardåsen

Kongsvinger Fengsel, Vardåsen skal fylle 97 celler med utenlandske fanger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Vi frykter at bemanningen er for liten i forhold til de nye utfordringene med fanger fra flere nasjoner, og at konflikter skal føre til uønskede situasjoner, sier tillitsvalgt for de fengselsansatte, Henning Arnesen.

Rent utlendingsfengsel

Det var statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet som sto for den offisielle åpningen mandag.

– Jeg er veldig glad for at vi har kommet så langt. De ansatte og ledelsen her har gjort en veldig god jobb for å få dette raskt opp. De fikk oppdraget for bare to måneder siden, og allerede nå åpner vi en avdeling, sier statssekretæren, som innrømmer at det er spesielle utfordringer med bare utenlandske fanger fra flere nasjoner.

Fengslet blir det første rene utlendingsfengslet i Norge. Her skal det sitte fanger som skal tilbakeføres hjemlandet og sone straffen sin der.

En avdeling er allerede klar for 15 utenlandske fanger, og i løpet av ett år skal alle de 97 cellene fylles med utlendinger.

– Jeg forventer at dette er en måte å drive fengsel på som vi skal drive med i framtida, også, sier fengselssjef Gaute Enger.

Åpning av Kongsvinger Fengsel for utenlandske fanger

Statssekretær Pål Lønseth skrøt av de ansatte: – Dere har gjort en kjempejobb med å få dette raskt opp.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Kriminalitetsforebyggende

– Det er helt nødvendig med eget fengsel. Primært ønsker vi at utlendinger som får lange fengselsstraffer, skal sone straffen sin i hjemlandet, men det er ikke alltid det er mulig. Spesielt på grunn av internasjonalt regelverk. Det tar tid å soningsoverføre, og da trenger vi et slikt fengsel. De som sitter her, skal ikke tilbakeføres samfunnet slik de norske fangene skal. Derfor blir også tilbudet i det nye fengselet annerledes, sier statssekretær Lønseth.

Han legger til at Norge også ønsker å minske muligheten for at organiserte kriminelle i utlandet får kontakt og bygger nettverk med norske kriminelle.

– Derfor er dette også kriminalitetsforebyggende og viktig i kampen mot organisert kriminalitet, poengterer statssekretær Pål Lønseth.

Ansatte er bekymret

Statssekretær Pål Løseth i Kongsvinger Fwengsel.

Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet åpner det nye fengselet for utlendinger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Statssekretær Pål Lønseth er sikker på at de fengselsansatte klarer å håndtere de nye utfordringene.

Men de ansatte selv er bekymret. Det sier tillitsvalgt Henning Arnesen.

– Vi sliter allerede med bemanning i forhold til ufaglært personell, høyt sykefravær og en situasjon vi ikke helt kan forutse per i dag. Vi får helt andre utfordringer enn vi har hatt. Vi vil ikke krisemaksimere, men vi vil heller ikke undervurdere situasjonen. Vi ser for oss en del scenarier vi er redd skal skje. En liten gruppe på tre til fem fanger er nok til at det oppstår uheldige situasjoner.