Fengsel etter sex med 13-åring

38-åringen fra Nord-Østerdalen som igår ble kjent straffeskyldig etter å ha hatt sex med en 13-åring, er i dag dømt til ubetinget fengsel i halvannet år.

De sju dommerne i Eidsivating lagmannsrett som har tatt stilling til straffeutmålingen.
Foto: Kurt Sivertsen / NRK

 

Saken har vært fulgt med stor interesse fordi dommen vil sette viktige grenser for viktig "villfarelse" angående alder skal være.

- Sjekket ikke alder

Jenta hevdet overfor mannen at hun var 17 år, og dette har vært et av hans viktigste argumenter for å bli frikjent. Lagsmannsretten slår imidlertid fast at tiltalte "ikke har vist tilstrekkelig aktsomhet for å bringe klarhet i hennes alder".

- Overgrep via internett et samfunnsproblem 

Dermed har Eidsivating lagmannsrett satt klarere krav overfor dem som får kontakt med mindreårige. I dommen står det at "seksuelle overgrep mot barn som har sitt utspring via internett eller mobiltelefon har utviklet seg til et samfunnsproblem. Det må derfor reageres strengt når voksne mennesker utnytter disse medier til å skaffe seg seksuelle omgang med barn."

38-åringen er dømt til fengsel i 2 år og 2 måneder, og halvannet år av dette er altså ubetinget.

Ble frikjent i tingretten

Nord-Østerdal tingrett har tidligere frikjent mannen, blant annet med den begrunnelse at hun framsto som moden for alderen. Dette førte til sterke reaksjoner fra Gro Wildhagen i JURK, en organisasjon som arbeider for å bedre kvinners rettsstilling.

Aktor, førstestatsadvokat Tormod Bakke, anket dommen til lagmannsretten, fordi den hadde "stor prinsipiell interesse".