Fem kommunar råka av smitteutbrot

Fem kommunar i Innlandet er varsla om å følgje opp passasjerar etter smitteutbrotet på Hurtigruten. Av desse er Gjøvik kommune, der to personar må i karantene, ifølgje OA. Også Lillehammer kommune er råka, ifølgje GD. Til saman 69 kommunar er råka.