Bønder: – Skremmende at ulven gikk på et jorde fullt av sau

RINGEBU (NRK): Ulven som ble filmet i Ringebu i dag, gikk på et stort sauebeite. Det er derfor gitt forebyggende fellingstillatelse på ulven.

Kjell Erik Brandstadmoen og Lars Skjeggestad Kleven

VIL IKKE HA ULV PÅ JORDET: Kjell Erik Brandstadmoen og Lars Skjeggestad Kleven synes det er skremmende at ulven kom så nær. Heldigvis har de ikke kommet over døde sauer, men det tar tid å gå over hele området hvor ulven streifet i morgentimene fredag.

Foto: Kristina Skamsar / NRK

  • Se video av ulven lenger nede i saken!

– Jeg ble skremt da jeg fikk høre at ulven hadde gått helt inntil husene og fjøset her i dag. Vi har ikke opplevd noe slik tidligere, sier bonde Lars Skjeggestad Kleven i Ringebu.

Han ble stressa da han fikk høre at en ulv hadde vært inne på jordene hans der det beiter 60 sauer og nyfødte lam.

– Jeg måtte ut og få oversikt. Og jeg ringte kjapt til lederen av det kommunale jaktlaget, de hadde fått fellingstillatelse og var klare, sier Skjeggestad Kleven.

Ulv E6 ringebu

SE VIDEO: Det er trolig et ungdyr på streif som nå skremmer sauebønder i Gudbrandsdalen. – Det er typisk adferd for yngre ulver at de er mindre sky og havner nede i bebyggelsen. Den virker litt uerfaren på adferdsmønsteret, og det kan tyde på at det er en ung ulv, sier Lars Klæbo hos Fylkesmannen i Oppland etter å ha sett videoen.

Helt inntil husene og E6

Gården til Lars Skjeggestad Kleven ligger tett inntil E6, og ulven ble observert av flere bilister da den bevegde seg helt inntil hovedfartsåra i dag tidlig. Lars Freng fra Brøttum fikk filmet ulven da den luntet rundt husene og på jordet.

– Noen lastebiler foran meg stoppet opp. Da så jeg ulven, den sto og stanget i en innhegning, sier Lars Freng.

Den bet tak i en plankebit i gjerdet så det knaste. Da Freng kjørte videre og trodde ulven var vekk, kom den plutselig fram igjen bak et hus.

– Den var så tett på at jeg holdt på å kjøre på den, sier Freng.

– Kan gjøre store skader på saueflokker

I området er det mye sau på innmarksbeite.

– At ulven har vært så nære fjøs og hus har vi aldri vært borti her tidligere, sier sauebonde og leder i Ringebu Sau og Geit, Kjell Erik Brandstadmoen.

Han har selv sauene sine på beite i lia rett bak jordene på Skjeggestad. Sauebøndene er urolige, og får støtte av Statens naturoppsyn.

– Høyst sannsynlig er dette et ungdyr på vandring fra familieflokken. Det kan gå galt når de møter sau. Ungdyra har ikke jakterfaring, må de prøve seg fram og da kan det bli mye skader, sier Esben Bøe, regionalt rovdyransvarlig i Statens naturoppsyn.

I fjor var det stor nedgang i rovviltangrepene i Oppland forhold til året før. Nedgangen ble forklart med at det ble skutt flere ulver før sauene ble sluppet til fjells.

Forebyggende fellingstillatelse

Det er gitt fellingstillatelse i Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.

Harald Klæbo

GA FELLINGSTILLATELSE: Harald Klæbo hos Fylkesmannen i Oppland sier de frykter ulven kan gjøre stor skade.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Det er ikke tatt noen sauer så langt. Vi har iverksatt skadefelling med tanke på skadepotensialet med sau på innmark. Tidligere har vi fått ganske stygge situasjoner med disse ulvene, sier Harald Klæbo hos Fylkesmannen i Oppland.

Fellingslagene i Ringebu og Fron er nå ute og jakter på ulven. Unge streifdyr kan gå mange mil på et døgn.

Så langt er det altså ikke meldt om at ulven har tatt liv. Sauebøndene er likevel urolige.

– Det er sau og beitedyr i hele lia her, så det tar tid å få oversikt over hva som eventuelt kan være tatt, sier Kjell Erik Brandstadmoen.

Sauebønder Ringebu

UROLIG FOR SAUENE: Sauebøndene Lars Skjeggestad Kleven og Kjell Erik Brandstadmoen sammen med døtrene til Lars, Sofie (11) og Maren Kristine (5).

Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

Flere saker fra Innlandet