Hopp til innhold

Frykter personlig konkurs etter hun sa opp som fastlege

Kommunen klarte ikke å få noen til å overta for fastlege Eli M. Langdalen (32) som ikke orket arbeidspresset og ble sjuk. Helseministeren lover å gripe inn raskt.

Eli Langdalen er på rehabilitering på Modum Bad.

MÅTTE HA HJELP: Eli Meljordshagen Langdalen var så langt nede psykisk etter hun sa opp fastlegehjemmelen at hun måtte ha hjelp. Her er hun utenfor Villa Sana på Modum Bad.

Foto: PRIVAT

Flere ganger har stillingshjemmelen blitt lyst ut etter hun sa opp fastlegeavtalen med Elverum kommune for et halvt år siden.

Ingen har søkt.

Så lenge ingen tar over blir Langdalen stående med store driftsutgifter hun må betale for praksisen hun har sagt opp.

– Hadde jeg visst det jeg vet nå hadde jeg ikke blitt fastlege i Elverum kommune for fem år siden, sier 32-åringen.

Det har vært en så hard psykisk belastning at det har gått ut over helsa. Hun har sjøl måtte til behandling. Den siste uka før hun starter i ny jobb har hun vært på Villa Sana på Modum bad som samarbeider med Legeforeningen om å få utslitte leger på beina igjen.

Ikke forberedt på ekstraarbeidet

I dag er det kommunene som har ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester. I dette ansvaret inngår også den såkalte fastlegeordningen.

Da Eli Langdalen gikk på medisinstudiet tenkte hun aldri på at hun ville bli fastlege. Men etter turnusperioden på Sentrum legesenter i Elverum ombestemte hun seg.

– Jeg likte det å ha så tett pasientkontakt og følge dem over tid. Det ble nære relasjoner og en meningsfylt jobb, sier hun.

Hun kjøpte fastlegehjemmelen til en lege på senteret som skulle gå av med pensjon.

Siden det blir som å kjøpe en bedrift, tok hun opp et lån og betalte en million kroner som ikke er uvanlig pris for en praksis.

Jeg hadde jo ikke noen midler selv så jeg måtte ta opp en million i lån for å bli fastlege.

Eli Langdalen, lege

Det hun ikke var forberedt på var alt ekstraarbeidet som fører til 50–70 timers arbeidsuke. I tillegg til å være lege er hun arbeidsgiver, har ansvar for innkjøp og leverandøravtaler, skriver arbeidslister og må sette seg inn i regnskapssystemer og dataprogrammer. Ting hun ikke hadde noen erfaring med fra før.

– Det ble en mye større arbeidsbelastning enn jeg hadde sett for meg, sier hun.

Jeg likte veldig godt faget, men følte meg ganske fort utilstrekkelig.

Eli Langdalen, lege

Den fine delen med jobben var pasientkontakten. Men når hun var ferdig med det klokka 15 starta alt det administrative som måtte gjøres på ettermiddager, kvelder og helger.

Orket ikke mer

Da Eli Meljordshagen Langdalen fikk barn merket hun hvor vanskelig det ble å kombinere fastlegejobben med livet som småbarnsmor.

I 2018 sendte hun og flere andre fastleger i Elverum brev til kommunen om hvordan fastlegene over tid har blitt pålagt stadig flere oppgaver uten at midler har ført med.

Hun begynte å telle på knappene om hun ville fortsette.

– Jeg fant ut at jeg ikke kunne fortsette som fastlege under de rammene som er nå, sier Langdalen.

Hun sendte oppsigelse på fastlegehjemmelen i mars i år og skulle jobbe ut september.

Da var det forhåpentligvis ny lege på plass til å ta over de 950 pasientene.

Slik gikk det ikke.

Vurderte å selge huset

At ingen har søkt legehjemmelen blir hennes problem.

Siden det er hun som eier fastlegehjemmelen må hun betale driftsutgiftene knytta til praksisen. Sjøl etter hun har slutta som fastlege.

Sammen med lånet hun tok opp for å kjøpe fastlegehjemmelen utgjør det 94 000 kroner i måneden.

Langdalen prøvde å få kommunen til å overta driftsutgiftene. Kommunens forslag var å dekke en liten del av utgiftene men ikke nok til at hun ville klare det økonomisk.

– Jeg har vurdert om vi skal selge huset for å klare utgiftene, sier 32-åringen som er redd for å gå personlig konkurs.

Både hun og kollegene på legesenteret hun jobber på har mast på kommunen flere ganger for å få møter og svar på hva som skjer med stillingen hennes.

Hun har dårlig samvittighet overfor pasientene som står uten fastlege nå som hun går over i jobb som lege på sjukehuset i Elverum.

Og for kollegene som må lære opp vikarer som til nå leies inn to uker av gangen i påvente av at fastlegehjemmelen blir besatt.

Hele prosessen har ført til at hun både har blitt mer utbrent og deprimert samtidig som hun skulle prøve å finne løsninger.

Hele situasjonen har gått ut over min helse og min familie.

Eli Langdalen, lege

Først 26. oktober, mens Langdalen fikk helsehjelp på Modum Bad, kom beskjeden. Kommunen leier praksisen hennes ut året.

Hva som skjer i januar 2022, hvis fortsatt ingen har kjøpt fastlegeavtalen hennes, vet hun ikke.

Jeg synes kommunen har vist liten forståelse for den krisen vi fastlegene står i.

Eli Langdalen, lege

Vanskelig for kommunen

Kommunedirektør i Elverum Kristian Trengereid sier at kommunen egentlig ikke har ei krone til å bruke på å dekke opp stillingshjemmelen til Eli Meljordshagen Langdalen.

Politikerne har nå sagt ja til å bruke 500 000 fra oppsparte midler på fond til vikarutgifter på Sentrum legesenter.

Det er store forskjeller på hva kommuner i Norge tilbyr for å sikre seg fastleger. Mens noen kommuner lokker med gratis bolig og halv årslønn ekstra for å skaffe fastleger, har andre ikke penger til å gå inn på slike tiltak.

  • Men det er ikke alltid det hjelper å lokke med bolig heller:

Hvis kommunen skal bruke penger på det kan det gå ut over noe annet.

Kristian Trengereid sier det er utfordrende å få leger som vil kjøpe seg inn i en praksis. Spesielt siden mindre nabokommuner kan legge til rette for at kommunen kjøper praksisen.

– Det er underdekning på leger i hele landet, så vi får spørsmålet hvorfor de skal betale en million for å jobbe, sier han.

Han sier det er vanskeligere for Elverum å legge til rette for det siden de har 5–6 legesentre i kommunen som får tilskudd.

Vi har ikke økonomi til å overta alle legepraksiser i Elverum.

Kristian Trengereid, kommunedirektør i Elverum

– I dag er det veldig mange unge kvinner som kommer ut fra legestudier som ikke ønsker det arbeidsgiveransvaret, sier varaordfører Eldri Svisdal.

Kommunedirektør i Elverum Kristian Trengereid og varaordfører Eldri Svisdal

VANSKELIG: kommunedirektør i Elverum Kristian Trengereid og varaordfører Eldri Svisdal (SV) innrømmer at de har utfordringer knytta til fastleger. Men sier det er et nasjonalt problem.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Kommunen har lyst ut en såkalt nullhjemmel der legen slipper å kjøpe seg inn i en praksis.

De jobber med flere tiltak for å rekruttere leger, men vil samtidig ikke undergrave virksomheten til de legene som ønsker å drive sjølstendig næring.

– Det skal det være like konkurranseforhold, sier Trengereid.

Det er ikke bare stillingen til Eli Langdalen Elverum kommune sliter med å erstatte. I tillegg skal to leger ut i pensjon i løpet av vinteren og flere andre vurderer å slutte på grunn av belastningen.

Hvis stillingene ikke blir erstatta kan flere tusen elverumsinger bli stående uten fastlege neste år.

Kommunen er avhengig av hvor mye penger de får av staten for å få på plass nok fastleger. De venter nå på den nye regjeringa som har lovet en redningsaksjon for fastlegeordningen.

Lover rask handling

Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier det trengs umiddelbar handling for å berge fastlegeordningen. Regjeringa vil øke basistilskuddet per innbygger slik at fastleger som ønsker kan redusere listelengden uten å risikere økonomisk tap.

Ingvild Kjerkol (Ap)

LOVER BEDRING: Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol lover flere tiltak som skal gjøre det lettere å være fastlege.

Foto: Trond Stenersen

– Når og hvordan denne styrkingen blir gjennomført vil vi komme tilbake til i pågående budsjettprosesser, sier hun.

Vi ser nå at fastlegeordningen knaker i sammenføyningen.

Ingvild Kjerkol, helse og omsorgsminister

Hun sier fastlegene har fått stadig flere oppgaver lesset på seg. Derfor jobbes det med flere tiltak for å få flere til å stå i jobben og å få unge leger til å søke.

Men det blir opp til kommunene hvordan de løser det.

  • Det er flere leger som slutter på grunn av arbeidspress, og mange tok avgjørelsen under pandemien. Les mer om det her:

Flere saker fra Innlandet