Hopp til innhold

UNE vant i retten – Farida må bli i Kabul

Lagmannsretten mener Utlendingsnemnda (UNE) handlet rett da de tok flyktningstatusen bort fra Farida og familien hennes. 14-åringen får ikke komme tilbake til Norge.

Farida

I KABUL: Farida Khurami er nå 14 år gammel og bor sammen med foreldrene i Afghanistan. Det er fem år siden hun ble sendt ut av Norge i februar 2015.

Foto: Privat

– Jeg fikk helt sjokk da jeg hørte det, sier Merethe Engen Enerstvedt.

Hun er leder i støttegruppa for Farida. Ei gruppe som de siste fem åra har jobba for at Farida Khurami og hennes foreldre skal kunne komme tilbake til Dokka.

I fem år har kampen om å få den nå 14 år gamle jenta tilbake til Norge, surret og gått i norsk rettsvesen. I dag ble enda et punktum satt.

– For oss er dette helt ubegripelig. Både vi og advokatene mente det hadde gått bra i retten, sier Enerstvedt.

Forsvarer: – Overraskende!

Arild Humlen

Arild Humlen er advokat for Farida og familien.

Foto: NRK

Arild Humlen har vært advokat for Farida og familien i flere år. Han mener det er oppsiktsvekkende at lagmannsretten i denne saken går så tydelig imot UNHCR. (FNs høykommissær for flyktninger).

Farida selv har aldri bodd i Afghanistan, men foreldrene hennes kommer fra en provins som heter Jaghuri. Der er det ikke trygt nok til at flyktninger kan returneres dit, imidlertid mener den norske stat at det er trygt nok i Kabul, til at familien kan oppholde seg der. Dette prinsippet kalles interna-asyl.

– FN har tydelig sagt at dette er et prinsipp de ikke støtter. Da er det oppsiktsvekkende at lagmannsretten er enige med staten i at så lenge det ikke er noe forbud, så kan man gjøre det, sier Humlen.

Han har foreløpig ikke rukket å snakke med hverken familien i Kabul, eller støttegruppa på Dokka. Men han ser ikke bort fra at de vil fremme en anke for Høyesterett.

– Slik jeg ser det, og slik dommen fra lagmannsretten også sier det, er man her inne på helt prinsipielle spørsmål. Og det bør Norges Høyesterett uttale seg om, sier han.

Prinsipielt viktig sak

Johan Berg byline

Nemndleder i UNE, Johan Berg, sier Farida-saken ikke er noen prestisjesak for dem, men at de merker seg at staten har fått medhold.

– Dette er en prinsipielt interessant sak, sier nemndleder i UNE, Johan Berg.

Farida og moren, Noorya Muhsini, kom til Norge i 2011. Da var Farida bare 5 år gammel. Ifølge moren flyktet de til fra Afghanistan fordi hun fryktet å bli tvangsgiftet. Faridas far forsvant underveis i flukten og de to kom alene til Norge. Året etter dukket imidlertid faren opp og da startet problemene.

Norske utlendingsmyndigheter mente Noorya Muhsini løy da hun sa at hun ikke visste hvor Faridas far var. At han var borte, og at moren dermed var alene som kvinne, var en del av grunnlaget for at de fikk opphold i Norge.

12. februar 2015 ble familien hentet av politiet og sendt tilbake til Afghanistan.

– Lagmannsretten har med denne dommen klargjort en del spørsmål rundt internflukt og barnefamilier, men også at tillatelser kan trekkes tilbake dersom forutsetningene for dem er borte, sier Berg.

Har vært behandlet i retten fem ganger

Utlendingsnemde (UNE) har hele tiden ment at det ikke er farlig for familien å vende tilbake til området de er fra fordi det har vært regnet som et, i afghansk målestokk, fredelig område.

I fem rettsrunder har Farida og familien, sammen med den lokale støttegruppa på Dokka, forsøkt å komme tilbake til Norge. Fra november 2015 til mars 2018 gikk saken sin gang i både tingrett, lagmannsrett og høyesterett. I Høyesterett tapte staten saken og i ettertid gjorde UNE et nytt vedtak i saken med samme konklusjon: Familien får ikke opphold i Norge.

Støttegruppa valgte da å stevne staten for vedtaket. Dermed startet saken forfra igjen i tingretten der familien anket etter å ha tapt saken. I mai i år startet ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett, som avga sin kjennelse i dag.

Vil kjempe videre

På Dokka har ikke sjokket lagt seg. Støttegruppa vil kjempevidere for den lille familien som de mener ble tatt bort fra dem.

– De skulle aldri vært hentet i utgangspunktet. Farida er ei Dokka-jente, sier Merethe Engen Enerstvedt.

Hun har helt siden hun ble sendt til Afghanistan fått oppfølging av sine tidligere lærere.

– Hun har fulgt undervisninga gjennom 9. klasse i hele år og kunne helt fint gått rett inn i 10. klasse til høsten, sier Enerstvedt i støttegruppa.

Etter fem runder i retten, burde dere ikke innse at det er på tide for Farida å starte et liv i Kabul?

– Nei! Denne dommen trigger oss ytterligere, for vi synes det er så urettferdig. Vi har ikke noe valg. Vi må fortsette å kjempe for Farida!

Støttegruppa Farida

STØTTEGRUPPA: Venner og tidligere naboer på Dokka i Innlandet har engasjert seg sterkt i Faridas sak. Her er støttegruppa avbildet utenfor Borgarting lagmannsrett i Oslo 8. mai i år.

Foto: Arne Sørenes / NRK