Farida (9): – Jeg gråter hver dag

I et brev som skal være skrevet av tvangsreturnerte Farida (9), forteller den unge jenta at hun er veldig redd og gråter hver dag i Afghanistan.

Farida skrev brev til rektor.

I AFGHANISTAN: Farida (9) ble sammen med foreldrene sine sendt til Afghanistan 14. februar i år. Nå foreligger dette brevet som den lille jenta skal ha skrevet til skolen på Dokka i Nordre Land kommune.

Foto: Privat / Fotomontasje

Den såkalte Farida-saken har skapt sterke følelser og stort engasjement på Dokka i Oppland, etter at den ni år gamle jenta og foreldrene hennes nylig ble tvangssendt til Afghanistan av norske myndigheter.

I et brev som ble offentliggjort av Klassekampen i dag, skriver den 9 år gamle jenta om redslene og den usikre fremtiden for familien i Afghanistan. Her er et utdrag fra brevet hun skrev til rektor og de andre ved Dokka barneskole, med noen språklige rettinger:

«Jeg savner klassekamerater mine, og jeg savner også deg og læreren min. Vi har ingen steder å bo, jeg er veldig lei meg og jeg gråter hver dag. Her i Afghanistan er det veldig skummelt for meg og jeg er veldig redd. Jeg og foreldrene mine vil veldig tilbake til Norge. Vi elsker Norge. Jeg har ingen familie her og ingen venner i Afghanistan. Jeg har ingen å leke med og her er det farlige mennesker.»

– Veldig sterkt å lese

Hjemme i Norge sitter Kari Odden Haugen med sterke følelser etter å ha lest brevet. Hun har vært Faridas lærer den siste tiden på Dokka barneskole frem til familien ble hentet av politiet sent om kvelden 12. februar i år.

– Det er veldig sterkt å lese det. Jeg synes jeg får Farida veldig nær. Jeg kjenner igjen Farida i det som står der. Det er slik hun er, sier læreren.

Jeg har ingen familie her og ingen venner i Afghanistan. Jeg har ingen å leke med og her er det farlige mennesker.

Farida

Hun sier at hun også kjenner igjen Faridas håndskrift og dermed bestemt mener brevet er skrevet av henne.

Jeg vet at hun har vært redd og lei seg for at dette skulle skje. Jeg ser at det hun har vært redd for går igjen i brevet, sier Kari Odden Haugen.

Det er avisa Klassekampen som har fått tak i brevet via sine kilder og overbrakt budskapet til skolen og skoleledelsen. NRK har fått tilgang til brevet gjennom avisen.

Bor i Kabul

Farida Khurami og moren, Noorya Muhsini.

TIL DOKKA: Farida og moren Norie kom til Norge for fire år siden. De har vært bosatt på Dokka i Oppland.

Foto: privat

Moren til Farida har tidligere forklart at de ikke har noe eller noen å reise tilbake til i Afghanistan, men norske utlendingsmyndigheter har ikke trodd på grunnlaget for Nories asylsøknad.

Familien skal nå bo i et mottak som er bygd av International Organization for Migration i hovedstaden Kabul, og som drives av afghanske myndigheter. De må trolig forlate mottaket nå i helgen.

Journalist Åse Brandvold jobber med å skrive en dokumentarbok om afghanske flyktninger til Norge og hva som har skjedd med dem som er blitt returnert. Hun sier at det er særlig farlig for dem å reise fra mottaket i Kabul.

– Flyktninger som kommer tilbake til Afghanistan bor i mottaket i inntil to uker. Mange av dem som er der er redde. Fordi de har vært i Vesten kan folk tro de har penger og de frykter kidnappinger, sier hun.

Familien er fra provinsen Ghazni, sør for Kabul. Brandvold forteller at det er nesten ingen som tør å reise ut til provinsene, fordi det er mange veibomber og tilfeller av kidnappinger.

– Det er verre enn noen gang. Når de ikke kan være på mottakssenteret blir mange i Kabul, som er helt overbefolket og hvor det er vanskelig å finne et sted å bo, sier Brandvold.

Justisministerens svar

En av dem som har engasjert seg sterkt i Farida-saken er stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien fra Senterpartiet. Hun har stilt skriftlig spørsmål til justisminister Anders Anundsen om hvillke grep han vil gjøre for å hente hjem Farida og familien og sørge for å stoppe utsendelsen av lengeværende barn til Afghanistan. I dag fikk hun svaret.

I svarbrevet viser justisministeren til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda som avgjør slike saker og skriver at han ikke kan kommentere den konkrete saken nærmere.

Anundsen

SVARBREV: Justisminister Anders Anundsen skriver et brev til stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien, at verken FNs høykommissær for flyktninger eller UDI generelt advarer mot å returnere barnefamilier til Afghanistan.

Foto: Christensen, Marte / NTB scanpix

Anundsen påpeker at verken FNs høykommissær for flyktninger eller UDI generelt advarer mot å returnere barnefamilier til Afghanistan. Statsråden skriver også at endringer i utlendingsforskriften, som trådte i kraft 8. desember 2014, innebærer en sterkere vektlegging av barns situasjon.

«Alle saker behandles etter nytt regelverk etter ikrafttredelsen. Barnefamilier med endelig avslag på søknad om asyl får likeledes sin sak vurdert etter det nye regelverket dersom de fremmer en omgjøringsanmodning», skriver han.

I Afghanistan har Farida-familien blitt dratt opp på et høyt politisk nivå. I et brev fra landets flyktningminiserter som skal være sendt til den norske ambassaden, trekkes også familien fra Dokka fram. Afghanistan mener at utvisningen er imot avtalen de to landene har.