Faren over etter sprengstoffunn

Det ble funnet sprengstoff på en eiendom på Roa, og et område med omkrets på 200-300 meter ble mandag ettermiddag avsperret og evakuert.

 

Dynamitt på nyervervet eiendom

Sprengstoffet ble funnet på en nyervervet eiendom på Roa i Lunner kommune. Det var eieren av eiendommen som fant sprengstoffet, og han varslet deretter politiet, som varslet Forsvaret på Hønefoss.

Sprengstoffet ble mandag kveld sprengt i et pukkverk i nærheten.

Faren over

Fylkesvei 16 og Roalinna ble avsperret i en periode, og mellom 50 og 100 mennesker ble evakuert fra det 16 husstandene innenfor området.

Området er nå åpnet og beboerne har fått kommet tilbake til området.

Sprengstoffet var gjenglemt av en entrepenør som hadde eid eiendommen tidligere.