Fare for storflom – tapper Mjøsa

Den snørike vinteren øker faren for flom. NVE oppfordrer folk til å gjøre forebyggende tiltak, og allerede nå tappes flomutsatte Mjøsa for mest mulig vann.

Flom i Mjøsa veg Gjøvik

UNNGÅ: Mjøsa tappes ned for å unngå situasjoner som denne i Gjøvik i 2011.

Foto: Jorun Vang

Årets vinter er blant de mest snørike på lenge i lavereliggende områder på Sør- og Østlandet, noe som øker flomfaren betraktelig i disse områdene.

Les: Frykter ny ekstremflom på Østlandet

– NVE oppfordrer både beredskapsapparatet lokalt og publikum, første omgang i lavereliggende områder på Østlandet, til å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser når snøen der begynner å smelte, sier hydrolog Inger Karin Engen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Nationen.

Aktuelle tiltak er å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje.

Tapper så mye som mulig

Hans-Christian Udnæs, som jobber for Eidsiva Vannkraft i Glommens og Laagens Brukseierforening, opplyser at flomutsatte Mjøsa allerede nå tappes.

– Alt er åpent, og vi tapper så mye vann som det lar seg gjøre, sier han til avisen.

Han understreker ovenfor NRK at Mjøsa tappes ned hvert år for å ta imot flomvann som kommer og for å produsere mest mulig kraft gjennom vinteren.

– Vi tapper også ned magasinene som ligger ovenfor Mjøsa. Det er nok dette tiltaket som har mest virkning, at vi holder igjen vannet i magasinene ovenfor Mjøsa når flommen kommer.Tappinga vil fortsette utover våren, og når flommen kommer vil Mjøsa stige av seg selv.

Tappinga av Mjøsa har ikke noe å si for isen på Mjøsa.

I det meste av Trøndelag og Nord-Norge, bortsett fra Finnmarksvidda, er det uvanlig lite snø i år, og dermed er flomfaren lavere.

Les: Kan bli storflom: Ber kommunene finne fram kriseplaner