Far og sønn svindlet til seg millionbeløp i sykepenger

En far og hans sønn er i Nord-Østerdal tingrett dømt til henholdsvis ni måneder og 90 dagers fengsel for å ha svindlet NAV for store beløp i sykepenger.

NAV
Foto: Hans Erik Weiby

Far og sønn må også tilbakebetale tilsammen 664 060 kroner, faren vel 340 000, sønnen 220 000.

Det melder Østlendingen .

Ifølge dommen skal faren i 50-åra ha utnyttet sosialsystemet grovt, og påført NAV og fellesskapet et meget stort tap.

Mannen er 50 prosent ufør, og retten mener det ikke er noen grunn til at han ikke har utnyttet «restarbeidsevnen» sin.

Som far, så sønn

I denne svindelsaken har ikke eplet falt langt fra stammen.

For sønnen i 20-åra er også dømt for sykepengesvindel. Retten mener at han har handlet med forsett, men at det er en formildende omstendighet at faren hans i lengre tid har gjort det samme.

Men sønnen må likevel sone halvparten av straffen i fengsel, og tilbakebetale NAV 220 000 kroner.

Flere saker fra Innlandet