Får jakte på jerv – men ikke herfra

ØYSTRE SLIDRE (NRK): Ivrige jervejegere ønsker å legge ut åte ved idylliske Klantebu, men Langsua nasjonalparkstyre sier nei.

Klantebu i Langsua nasjonalpark i Øystre Slidre, Skaget i bakgrunnen.

ROVDYRKONFLIKT I NATURPERLE: Klantebu i Langsua nasjonalpark i Øystre Slidre, Skaget i bakgrunnen.

Foto: Kjølv Falklev, SNO

– Vi får altså ikke lov til å jakte på jerven der den er, sier Stig Hermundstad, leder i Langsua jaktlag.

– Ingen forståelse

– Jeg har ingen forståelse for kravet, sier nasjonalparkforvalter Ulf Ullring. Han mener at åtet bør plasseres utenfor nasjonalparken og i nærheten av bilveg.

Leder i Langsua Jaktlag, Stig Hermundstad

FIKK AVSLAG: Leder i Langsua Jaktlag, Stig Hermundstad.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Det er vinterens lisensjakt på jerv som er bakgrunnen for konflikten. Fristen går ut 15. februar, og jegerne mener det haster med å gjennomført jakten for å forhindre store skader på sauebestanden når beitesesongen begynner.

Jaktlaget ønsker å plassere både viltkamera og åte ved Klantebu eller Langsudalsbua. I søknaden skriver laget at jerv tidligere har tatt sau, hatt ynglehi og på andre måter vært aktiv i det samme området.

– Basert på tro

Ulf Ullring, nasjonalparkforvalter

VOKTER NASJONALPARKEN: Ulf Ullring, nasjonalparkforvalter.

Foto: Privat

«Dette er et standpunkt som helt og holdent er basert på tro og ikke på kunnskap om jervens biologi og adferd», heter det i vedtaket fra nasjonalparkstyret.

«Sakkyndige på jerv sier tvert imot at dette er helt uvesentlig for plasseringen av åtet. Det er langt mer vesentlig at jegerne kan komme til åtet på kort varsel og enkelt kunne bruke mye tid der, og det uten behov for motorisert transport av jegerne i utmarka,» står det i vedtaket.

Nå kan det bli nye, store tap for saueeierne til sommeren.

Leder i Langsua jaktlag, Stig Hermundstad

Jaktlaget ønsker nemlig å bruke to snøskutere til utkjøring av åte og kamera, til å legge ut nytt åte og til å frakte jegere fram og tilbake. I tillegg mener de at det er nødvendig med snøskuter for å stikke ut selve skuterløypa.

Nasjonalparkforvalter Ulf Ullring sier at en så omfattende motorferdsel er i strid med verneformålet for Langsua nasjonalpark.

– Hvorfor kan dere ikke gå inn på ski?

– Dette er svært langt å gå, og da måtte vi i så fall bruke hele dagen. Dette blir ikke effektiv jakt, sier Hermundstad.

Frykter konsekvensene

Han reagerer sterkt på avslaget, og mener at de ut fra sin lokalkunnskap burde blitt hørt.

– Det er akkurat som om vi under elgjakta skulle bli fortalt at vi må jakte i bygda, mens vi vet at elgen er på åsen.

Han frykter nå at det kan bli nye store tap for saueeierne til sommeren.

Det hører med til historien at vedtaket i nasjonalparkstyret ble fattet med to mot en stemme. Kjell Berge Melbybråten, som også er ordfører i Øystre Slidre og gårdbruker, stemte imot.

Flere saker fra Innlandet

Dagens 3 konserter består av Mosetrio, Bentobox, GangStubbGutta, les mer om de på dølajazz.no

Se årets Dølajazz direkte her