Får ikke skyte ulv

Sølendalen beitelag søkte 20. september om å få ta ut ulv i Rendalen. Det får de ikke lov til, det skriver Østlendingen.