Får ikke felle ulvene som drepte hund

Miljødirektoratet har avslått søknaden om skadefelling av ulvene i Eidskog som drepte en hund forrige helg.

Hund

Ulvene som drepte hunden Ludvig i Eidskog skal ikke felles, har Miljødirektoratet bestemt.

Foto: Privat

Det er ikke mistanke om at ulvene i området utviser unormal atferd, skriver direktoratet i sin avgjørelse.

Angrepet nær huset

Det var forrige helg at hunden Ludvig ble angrepet og drept av tre ulver i Eidskog. Hunden ble tatt ganske nær huset.

Hendelsen vakte stort engasjement og det ble søkt om skadefelling av ulvene. Begrunnelsen for søknaden var at ulvene over lengre tid hadde vist unormal atferd og manglende skyhet for mennesker.

Det er ikke Miljødirektoratet enige i og har avslått søknaden. Avgjørelsen kom fredag ettermiddag.

«Det er ikke mistanke om at ulvene i området utviser unormal atferd. Felling av ulv anses å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund innenfor ulvesonen. Dette er i samsvar med tidligere praksis i lignende saker, skriver direktoratet i sin avgjørelse.»

Statsministeren viste forståelse

En tilsvarende søknad fra Aurskog-Høland ble også avslått med samme begrunnelse. Der viser en undersøkelse at nesten halvparten av innbyggerne i Aurskog-Høland og Rømskog frykter at ulven skal ta menneskeliv.

Statsminister Erna Solberg ble konfrontert med saken da hun reiste gjennom Hedmark denne uka. Hun uttalte da at hun godt kunne forstå at folk er redd ulvene.

Naturlige fiender

Statens Naturoppsyn har undersøkt skadene og sikret spor både i Eidskog og i Aurskog-Høland.

Direktoratet mener det ikke nødvendigvis er unormal eller uventet atferd, at ulv er aggressiv mot hunder. Ulv og hund er samme art. Ulver opplever hunder som potensielle konkurrenter, og hunder opplever ulver som store hunder.

– Det er svært beklagelig når ulven går til angrep på hunder. Felling av ulv anses imidlertid å ha svært begrenset skadereduserende effekt når det er snakk om enkelttilfeller av skade på hund innenfor ulvesonen, sier Hambro.