Får fortsette å lukte

Fylkesmannen gir Hera Vekst mer tid.

Hera Vekst

Hera Vekst får drive frem til høsten.

Foto: NRK

Det lukt-kontroversielle komposteringsanlegget Hera Vekst i Elverum får sannsynligvis fortsette fram til høsten.

Det er klart etter at Fylkesmannen hadde befaring på anlegget i dag.

- Mange pålagte tiltak er gjort, og dersom det siste kommer på plass skal Hera få tid til å teste om luktsituasjonen blir bedre, sier Ola Gillund hos Fylkesmannen.

- Vi er villige til å gi mere tid for vi synes Hera vekst har vist at de er inne i en prosess som viser at det er mulig å få ned lukten vesentlig, sier Gillund.

Må bevise til høsten

Nå vil Fylkesmannen gi Hera Vekst frist til høsten med å bevise at de kan få ned luktproblemene.

- Det er ikke dokumentert foreløpig at de har klart å få ned luktplagene, og de trenger mer tid til å dokumentere det. Hera Vekst skal få drive frem til høsten, for det er i de månedene det ofte lukter mest, sier Gillund.

Ola Gillund sier at det ikke er aktuelt at det skal være jevnlige klager på anlegget som følge av lukt.