Endelig ny veg mellom Løten og Elverum

Det blir byggestart på riksveg 3/25 i 2016, og det er satt av nesten to milliarder kroner til den nye vegen de neste fire åra.

Riksvei 25 mellom Hamar og Elverum

Riksveg 3/25 mellom Myklegard og Elverum er en av de mest trafikkerte strekningene i hele Innlandet.

Foto: Mette Finborud Børresen

Det går fram av Vegdirektørens handlingsplan for 2014-2017 som ble lagt fram klokka 13 torsdag.

– Når vi ser hva vi får å rutte med, er det grunn til å smile på Hedmarks vegne, men det har også ligget i kortene, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Aud Riseng.

På bilistenes vegne også gleder hun seg også over at det blir lavere bompengesats enn tidligere antatt.

I alt har Hedmark fått rundt 8,5 milliarder kroner, inkludert bompenger og statsandel, de neste fira åra. Men det er ikke satt av penger til riksveg 3.

Byggestart for E16 i Sør-Hedmark og E6 fra Kolomoen til Hamar blir i 2018.

Det har vært knyttet stor spenning til både byggestart og bevilgninger til ny veg på denne strekningen. Vegen er sterkt trafikkert, smal og uten gang- og sykkelsti, og uten omkjøringsmuligheter. Det er nå også satt av penger til hele vegprosjektet.

Riksveg 3/25, Løten-Hamar

Her skal den nye riksvegen mellom Løten og Elverum, gå. Byggestart i 2016.

Foto: Statens vegvesen

Lavere bompengesats

I begynnelsen av januar ble det kjent at prosjektet kunne bli mer enn 600 milloner dyrere enn antatt, og at prisen på den 26 kilometer lange strekningen kunne bli på over fire milliarder kroner. Årsaken var høyere veganbud.

Statssekretær Bård Hoksrud uttalte den gangen at han håpet på byggestart i 2016 til tross for at kostnadene føk til himmels, men han kunne ikke garantere at det ville skje uten høyere bompenger.

Det har tidligere vært antydet at det skulle koste mellom 55 og 60 kroner å passere bomstasjonen.

Aud Riseng, avdelingsdirektør Statens vegvesen

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen er fornøyd å få 8,5 milliarder til nye vegprosjekter de neste fire åra.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Men det ser ut til å bli noen kroner billigere. Grunnen er at vi har fått kompensert økte kostnader med 100 millioner kroner fra Staten som vi kan bruke til noe lavere sats. sier Aud Riseng.

Plusser og minuser

– Hva er du ikke fornøyd med?

– Det er klart når kostnadene til vegprosjektene øker, men rammene ikke endres fra regjeringens side, må det gå utover noe. Dette har ført til at det blir mindre penger til riksveg 3 i Østerdalen. Et viktig prosjekt som blir utsatt, er strekningen Evenstad - Imsroa. Det er beklagelig, men sånn er det.

Avdelingsdirektør Aud Riseng, er fornøyd med at to andre, viktige prosjekter blir realisert. Det er Nordenga bru i Kongsvinger, ei svært viktig bru for tømmernæringa som vi begynner med allerede i år. Alvdal bru begynner vi også med i år. Hun nevner også Vangsvegen i Hamar.

– Har du håp om at Regjeringen vil øke bevilgningene slik at dette og andre prosjekter kan komme inn?

– Det håper vi. Derfor har vi fullt trykk på planleggingen. Så kommer det mer penger, er vi klare med en gang.

12 milliarder til opplandsveger

Det skal brukes 12 milliarder kroner på nybygging av riksveg i Oppland de neste fire åra.

– Det er gledelig at utbyggingen av E6 gjennom Gudbrandsdalen, E16 i Valdres og Jevnaker og riksveg 4 på Hadeland går som forutsett og planlagt, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Arild Evensen.

Det skal også bygges midtrekkverk på E6 Biri- Vingrom, og det skal videføres nordover til Øyer.

Dessuten er det satt av 1.5 milliarder til vedlikehold og fornying, sier Evensen.

nrk.no oppdaterer saken.