Får 45 mill. til ny veg etter flommen i Kvam

Oppland fylkeskommune forskutterer nå et lån for å sette i gang bygging av ny vei i Veikledalen i Kvam. Dette området ble hardest rammet av flommen for to år siden,og vegen er ennå ikke satt i stand.

kvam

Nord-Fron kommune har fått 45 mill. til ny veg i Veikledalen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Dette er viktig. Mange i Kvam har livene sine på vent fordi de ikke få gå i gang med å sette i stand boligene og eiendommene sine etter flommen i 2013, sier ordfører i Nord-Fron, Olav Røssum.

Olav Røssum

Ordfører Olav Røssum: – Glad fylkeskommunen tar ansvar.

Foto: Arvid Torsgard / NRK
Gro Lundby

Fylkesordfører Gro Lundby: – Vi tar statens ansvar.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ordføreren viser til at det er innført bygge-og deleforbud. Det er fordi NVE mener Kvam sentrum er utsatt for flom og ras. Forbudet vil bestå til de planlagte sikringsarbeidene blir gjennomført.

Føler seg utrygge

– Det er nødvendig å komme i gang. For i Kvam føler mange stor utrygghet, og det kan de ikke leve med, sier fylkesordfører i Oppland, Gro Lundby.

Fylkeskommunen tar nå et ansvar det egentlig er staten som har, i og med at det er staten som krever at vegen legges om.

– Det koster oss 45 millioner. De pengene må vi forskuttere. Så håper vi at de kommer i gang, og at staten bidrar etterpå.

Skuffet over staten

– Oppland har stor lånegjeld. Frykter du at dette skal påvirke økonomien i Oppland fylke?

– Jo, det er absolutt en risiko for oss å ta, og fylkestinget skal diskutere hvordan vi skal håndtere gjelda på sitt møte i oktober. Men det er viktig å sikre innbyggerne i Kvam.

– Det er staten som har ansvaret for å sikre Flom sentrum mot flom og skred , og jeg er skuffet over at statens ikke ser veiomleggingen som en del av sikringsarbeidet. For det er sikringsanlegget som utløser behovet for å legge om vegen.

Slik så det ut i Veikledalen ett år etter flommen:

Ett år etter flommen i 2013 var vi ute med helikopter for å se Kvam fra lufta.