Hopp til innhold

Han fant en nesten to tusen år gammel mynt

KOLBU (NRK): De bruker fritida si med metallsøker i hånda, og ofte gjør de funn som gir ny kunnskap om norsk historie. Espen (24) fant en romersk mynt.

Espen Lundgjerdingen Mossevik

ROMERSK MYNT: På et jorde på Toten fant Espen Lundgjerdingen Mossevik en romersk mynt, som trolig er omtrent 1900 år gammel.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

I helga var Espen Lundgjerdingen Mossevik (24) ute med metalldetektor på en åker i Kolbu på Toten.

Så pep det i metallsøkeren.

Noen centimeter under bakken fant han en mynt som trolig er romersk fra keiser Antoninus Pius' tid. Det betyr at den er fra omtrent år 150 e.Kr.

– Jeg har funnet gamle mynter før, men denne tar kaka. Det var et kick, sier han.

Fylkesarkeologen har senere stadfestet at det er snakk om en svært gammel romersk mynt.

Espen Lundgjerdingen Mossevik

PÅ SØK: Espen er en av stadig flere som har metallsøking som hobby.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Ikke lenger så uvanlig

For noen tiår siden var funn av romerske mynter svært sjelden i Norge. Slik er det ikke lenger, og det er på grunn folk som Espen. Det blir stadig flere som bruker fritida si til å gå rundt med en metallsøker i hånda.

De to siste årene har kulturhistorisk museum fått inn omtrent 20 romerske mynter fra forskjellige steder på Østlandet, mange av dem fra Østfold og Vestfold, men flere av dem også fra innlandet.

Håkon Ingvaldsen

FORSKER: Håkon Roland ved Kulturhistorisk museum forteller at de får mange gjenstander fra folk som har metallsøking som hobby.

Foto: Ida Kvittingen / NRK

– Økningen i funn henger sammen med det aktive metallsøkermiljøet, sier førsteamanuensis Håkon Roland ved Kulturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo.

De fleste romerske myntene er denarer fra keiser Antoninus Pius, men noen er enda eldre. De kan ha kommet til Norge på Romerrikets tid, men de kan også ha kommet senere.

Ny kunnskap

Alle som finner gjenstander eldre enn 1537 og mynter eldre enn 1650 er pliktig til å levere inn disse.

Kulturhistorisk museum mottar nå omtrent 1500 funn i året. Det aktive metallsøker-miljøet gir dem mye ekstra arbeid, men kan også gi ny kunnskap.

– Det er sjelden ett enkelt funn endrer hele historien vår, men det forteller en hel del ting at det er funnet så mange romerske mynter de siste årene, sier Håkon Roland.

I fjor kom det nye felles nasjonale retningslinjer for privat metallsøking, etter flere tilfeller som har blitt politianmeldt.

En mann som ikke meldte om funn og beholdt gjenstander selv, ble i 2017 dømt til 14 dagers fengsel.

– Jeg er ikke trygg på at alt leveres inn som det skal, men vi har ikke bevis eller konkret kunnskap, sier Roland.

– Hvordan i huleste

Espen skal levere mynten til Kulturhistorisk museum. Der vil en numismatiker, en myntekspert, gjøre en nærmere vurdering av mynten og hvor gammel den er.

Romersk mynt

KEISER PIUS: Trolig er dette en mynt fra keiser Antoninus Pius´tid.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Det er verken første eller siste gang Espen finner riktig gamle ting. I sommer fant han en arabisk mynt, og han har også funnet en 4000 år gammel flintsigd på Toten, noe som overrasket fagfolkene.

– Jeg finner ting både fra vikingtida og fra nyere tid. Jeg er særlig interessert i det gamle håndverket. Håndgraverte tinnknapper, du klarer ikke lage noe lignende i dag.

Men aller gjevest er mynten han fant denne helga.

– Jeg tenker jo på hvordan i huleste mynten har havna utpå åkeren her. Hvordan kom den til Norge. Det er interessant når du finner noe så gammelt og spesielt, sier 24-åringen.