Fant kvinnegrav fra Vikingtida

Det er funnet ei kvinnegrav fra Vikingtida på en nedlagt gård i Heradsbygda. Kanskje er det flere. Tidligere er det funnet flere mannsgraver fra Vikingtida på samme stede.

Kvinnesmykke fra Vikingtida

Funn av en trefliket spenne som lå sammen med fragmenter av brent bein og trekull, er bevis på at det er funnet ei kvinnegrav.

Foto: May-Tove Smiseth

Det var i april i fjor folk fra Mjøsen Metallsøkerforening fant kvinnegrava i Heradsbygda . Nå viser nye undersøkelser at det kan være flere kvinnegraver fra Vikingtida (ca. år 800 til år 1000) i samme område.

– Drømmen da vi begynte for fire år siden, var å finne ting fra andre verdenskrig, men å finne ei kvinnegrav fra Vikingtida er veldig spesielt . Å avdekke historie er noe annet et løsfunn, sier Terje Olsen i metallsøkerforeningen.

– Spesielt funn

Funnet ble gjort bare to-tre cm under jordoverflaten. Metallsøkerne fant to ulike smykker før de fant beinrester.

– Da skjønte vi det var ei grav, stoppet videre søk og kontaktet grunneier og arkeolog slik man er forpliktet til når man har gjort slike funn, sier Olsen.

Kvinnesmykke fra Vikingtida.

En trefliket spenne lå sammen med fragmenter av brent bein og trekull. Dette viser at kvinnen var kremert.

Foto: May-Tove Smiseth

– Selv om det fra tid til annen dukker opp ukjente graver i Norge, var funnet i Heradsbygda spesielt, sier arkeolog Kjetil Skare i Hedmark fylkeskommune.

– Det som kanskje er mest spesielt, er at det er ei kvinnegrav i Heradsbygda. Det er funnet mange mannsgraver der tidligere, og funn av gjenstander, som regel våpensett. Denne kvinnegrava er den første som er funnet i Heradsbygda.

– Vikinglandsby?

– Det er kjempespennende å tenke på at det kanskje var en liten vikinglandsby der, sier Terje Olsen.

Kvinnesmykke fra Vikingtida.

Den skålformede spennen består av to deler: En overligger med mye ornamentikk og en underligger, som kun har ornamentikk rundt kanten.

Foto: May-Tove Smiseth

Nå håper Kjetil Skare at en utgravning vil kunne gi nye og viktige svar.

Det blir i så fall opp til Kulturhistorisk forening , som foretar prioriteringer når det gjelder utgravninger.

– Dette bør helt klart bli prioritert. Det er et helt spesielt funn fordi det er en kvinnegrav i et område med mange mannsgraver. Det kan bidra til å kaste nytt lys over kvinner og kvinners stilling i denne perioden i denne landsdelen, noe vi har lite kunnskap om fra før. Dette er funn som har stor informasjonsverdi, siker arkeolog Kjetil Skare.