Fant 4000 år gammel flintsigd

ØSTRE TOTEN (NRK): Da Espen Lundgjerdingen Mossevik var ute med metalldetektoren sin snublet han over et funn som overrasket både ham selv og fagfolk.

Flintsigd funnet på Toten

4000 ÅR GAMMELT: Flintsigden som ble funnet i Østre Toten er det første funnet av sitt slag på 35 år i Oppland.

Foto: Privat

– Jeg trodde først at det bare var en vanlig stein. Men det var noe rart med den, den hadde en litt rar form.

Espen Lundgjerdingen Mossavik var i dag tilbake på jordet der han for få dager siden gikk med metalldetektor for å lete etter gjenstander fra 2. verdenskrig.

Espen Lundgjerdingen Mossevik

METALLDETEKTOR: Espen Lundgjerdingen Mossavik var ute på jordet for å lete etter gjenstander fra andre verdenskrig, men endte opp med å finne en langt eldre gjenstand.

Foto: Privat

Steinen Espen fant, viste seg å være en mer enn 4000 år gammel sigd utforma av flintstein. Ifølge fylkesarkeologen er ikke tilsvarende funn gjort i Oppland på 35 år, og det er første gang en så gammel gjenstand er funnet i dette området.

Eldste kulturminnet som er funnet

På Balkehøgda på Toten har de dyrket jorda i flere tusen år. Likevel er dette et sjeldent funn. Den 4000 år gamle sigden er det eldste kulturminnet som noen gang er funnet i området.

– Det er uvanlig i dette området, og uvanlig i Innlandet for øvrig, sier fylkesarkeolog i Oppland, Irene Skauen Sandodden.

På landsbasis er det funnet 600, men bare 8 i Oppland. Espen synes det var veldig spesielt å komme over noe så gammelt.

– Jeg har nok ikke kommet over enda at jeg har funnet noe slikt på tur med metalldetektor, sier han.

Flintsigd funnet på Toten

KULTURHISTORISK: Flintsigden vil nå sendes inn til Kulturhistorisk museum i Oslo.

Foto: Jorun Vang / NRK

Historisk

Amund Forset er bonden på Hanastad gard, han synes dette er moro.

– Det sier noe om at jordbruket har lange tradisjoner, og at utviklinga har vært enorm.

Fra før er det funnet både stolpehus og kokegroper fra vikingtida på garden til Amund. Den eldste gjenstanden som er funnet i nabolaget er fra jernalderen, 500 år før Kristus.

Disse funnene gjør at man bekrefter et veldig tidlig jordbruk på Hanastad gard på Toten.

– Det viser at det har vært fast bosetting der, at de hadde en gård, en åker, og at de har levd og bodd der for mer en 4000 år siden, sier Skauen Sandodden.

Flintsigden blir nå sendt til Oslo og Kulturhistorisk museum, men Skauen Sandodden har et håp om at den vil returnere til Innlandet og Mjøsmuseet.