Dette er et sjeldent funn!

En 1200 år gammel arabisk sølvmynt er funnet på en gård på Gran på Hadeland. – Et spennende og sjeldent funn, sier arkeolog.

1200 år gammel arabisk sølvmynt funnet på Gran

SJELDENT FUNN: Vikingene tok med seg de arabiske myntene på grunn av sølvet. Det er sjelden å finne hele mynter som denne, som man tror har vært et smykke.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Mynten er hel og det er et hull i den. Det tyder på at den kan ha blitt brukt som et halssmykke, sier arkeolog Lars Pilø i Oppland fylkeskommune.

Den arabiske sølvmynten ble funnet tidlig i mai av Norsk metallsøkerforening som drev detektorsøk.

Pilø vil ikke oppgi adressen for funnet, men sier at mynten ble funnet på et jorde på en gammel, sentral gård på Gran på Hadeland.

Det er ikke første gang en finner slike mynter i Norge, men det er sjelden at man finner hele mynter.

Fra vikingtiden

Lars Pilø

SPENNENDE: Arkeolog Lars Pilø studerer mynten som kom i posten i dag.

Foto: Arvid Torsgard

Det var vikingene som brakte de arabiske myntene til Norge.

– Vikingene var interessert i sølvet. Derfor ble myntene klippet opp, veid og brukt som betaling. Det vanlige er derfor å finne biter og ikke hele mynter, sier Pilø.

Mynten er 1200 år gammel, etter alt å dømme laget i Bagdad under kalifen Al-Mamun i perioden 816–825 e.Kr.

– Jeg vet ikke hva mynten er verdt i kroner og øre, men forskningsmessig er den mye verdt. Den forteller om det utrolige kontakt-nettverket til vikingene, sier Pilø.

Mynten ble funnet på et jorde og kunne lett å ha blitt ødelagt.

– Den kunne blitt kjørt i stykker eller blitt ødelagt av sprøytemidlene som brukes i landbruket, sier Pilø.

Nedgravd sølvskatt?

Flere søk i området kan gi svar på hvor mynten stammer fra.

– Det kan være at noen har mistet den fordi kjedet på smykket røyk. Eller den kan stamme fra en grav eller en nedgravd sølvskatt fra vikingtiden, sier Pilø.

Han oppfordrer flere til å søke med detektor og sende inn eventuelle funn. Og skulle noen bli fristet til å beholde gjenstandene, er ikke det lov, sier Pilø.

– Funn fra middelalderen og eldre tider tilhører staten. Mynter fra år 1650 og eldre skal også leveres inn. Det er vår felles kulturarv, sier Pilø.

Sjeldent myntfunn på Hadeland

LANG REISE: Mynten har kommet via Russland og Sverige før den havnet i Norge, mener arkeologer.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Havner på museum

Han forteller at de får inn mange funn fra folk som søker med metalldetektor.

– Vårt inntrykk er at de fleste som går med detektor er lovlydige og historieinteresserte folk, som leverer inn funnene de gjør, sier Pilø.

Nå sendes mynten til kulturhistorisk museum i Oslo der den blir tatt vare på. Men Pilø tror det er en sjanse for at også flere kan få se mynten.

– Så fin som den er blir den sikkert stilt ut, sier Pilø.