Fangberget: – Rådmannen i Hamar har gått av

– Rådmann i Hamar, Martin Kulild, har gått av. Det bekrefter leder for Høyres kommunestyregruppe i Hamar, Knut Fangberget til NRK. Han reagerer på måten dette har skjedd på.

Knut Fangberget

TATT PÅ SENGA: Knut Fangberget synes avgangen til rådmannen burde vært diskutert med partiene i formannskapet.

Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Det var Hamar Arbeiderblad som tirsdag skrev at rådmannen i Hamar, Martin W. Kulild slutter med øyeblikkelig virkning.

Verken rådmannen eller ordføreren vil bekrefte saken før etter et ekstraordinært kommunestyremøte i morgen, men leder for Høyres gruppe, Knut Fangberget, bekrefter til NRK at Kulild har gått av.

– Tatt på senga

Gruppelederne ble informert om dette på et møte mandag.

– Dette tok oss helt på senga. Det var helt ukjent for oss før den dagen, og det kom ingen forhåndsvarsler. Det er utrolig kritikkverdig, og stikk i strid med alt som heter ledelse og håndtering som arbeidsgiver. For meg er dette en veldig trist dag for jeg synes dette strider mot så mye som vi bør stå for.

Martin Kulild

FRATRER SIN STILLING: Martin W. Kulild har vært rådmann i Hamar siden høsten 2012, men ønsker nå å fratre sin stilling.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Fangberget reagerer sterkt på måten dette har skjedd på.

– En sånn alvorlig sak som å avslutte et arbeidsforhold til kommunens toppleder, altså leder for 2500 mennesker – Hamars største arbeidsplass – uten å konsultere de ulike partiene i formannskapet er etter min mening helt uhørt. Det er en helt uforsvarlig måte å håndtere en bedrift på, sier Fangberget.

Kulild har vært rådmann i Hamar kommune siden høsten 2012, men ifølge Hamar Arbeiderblad har han nå fått nok etter to år i stillingen.

– Kommune i fritt fall

Kommunal Rapport skriver på sin nettside at Kulilds avgang skal ha sammenheng med behandlingen av neste års budsjett og synet på behovet for innstramminger.

Ifølge Fangberget har rådmannen svart på det som det politiske miljøet har spurt om nemlig veien ut av en økonomisk vanskelig situasjon.

– Han kunne ha startet tidligere, hvis opposisjonen hadde fått viljen sin vi har holdt på siden desember 2011. Nå har rådmannen levert, og etter vår mening bra. Så faller han for manglende oppbakking fra politisk ledelse. Det vil si at Hamar kommune økonomisk og beslutningsmessig er i fritt fall i hvert fall et år til en ny rådmann er på plass, sier Fangberget.

Ifølge Kommunal Rapport skal det også eksistere en sluttavtale mellom rådmann og kommunen, men på forespørsel skal ordfører Morten Aspeli ha svart at den sluttavtalen er unntatt offentlighet til etter kommunestyremøtet. Kulild ønsker ikke å kommentere opplysningene i Kommunal Rapport

Ingen kommentarer

Kulild ønsker ikke å kommentere om han skal fratre fra stillingen som rådmann eller ei.

Han bekrefter imidlertid at det vil bli innkalt til et ekstraordinært kommunestyremøte onsdag ettermiddag, og at han skal være tilgjengelig for kommentarer etter det møtet.

Lukket møte

Morten Aspeli

VIL IKKE KOMMENTERE: Ordfører i Hamar, Morten Aspeli, vil ikke kommentere at rådmann Martin W. Kulild går av med øyeblikkelig virkning.

Foto: Mette Finborud Børresen

Ordfører i Hamar, Morten Aspeli, skriver i en SMS til NRK Hedmark og Oppland at det er kalt inn til et ekstraordinært kommunestyremøte på onsdag.

– Møtet vil være lukket fordi dette er en sak som er unntatt offentligheten, skriver Aspeli.

Ifølge lovverket er det hovedsakelig to forhold som ligger til grunn dersom politiske organer lukker behandlingen for offentligheten – dersom det er snakk om forretningsmessige forhold eller det er snakk om en personalsak.

Overrasket opposisjon

Christel Meyer

OVERRASKET: Christel Meyer er gruppeleder i By -og bygdelista og sier de ble overrasket over saken de behandlet mandag, men at hun ikke kan si hva slags sak det var.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Christel Meyer, gruppeleder for By- og bygdelista i Hamar, bekrefter at gruppelederne var kalt inn til møte mandag. Siden den ene saken som ble behandlet var unntatt offentlighet, vil hun ikke si noe om hva saken gjaldt.

– Men det jeg kan si er at saken vi fikk presentert, og som ble behandlet, kom fullstendig overraskende på oss, sier Meyer.

Meyer sier videre at By- og bygdelista på forhånd verken var informert om, involvert i eller hadde fått noen signaler om saken som var oppe i gruppeledermøtet i går.

– Uenig

– Hvordan stiller By- og bygdelista seg til konklusjonen som ble gitt om denne saken på gårsdagens møte?

– Vi er helt uenige, sier Christel Meyer.

Hun sier at hun oppfattet at både Høyre og Venstres representanter på gårsdagens møte var av samme oppfatning som henne.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.45. Nyheter fra Innlandet