Færre påkjørsler av vilt i Norge - størst nedgang i Hedmark

Det ble påkjørt 145 færre rådyr og elg med bil i gamle Hedmark fylke siste år. Det er en nedgang på 12 prosent. Også på landsbasis er det en liten nedgang.

Påkjørt vilt

PÅKJØRT VILT: Over 8000 hjortevilt mistet livet i trafikken i 2019/2020.

Foto: Viltnemda, Stange kommune

Størst var nedgangen på rådyr med tre prosent for hele landet.

Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Gjennomsnittlig blir 24 hjortevilt påkjørt hver eneste dag i Norge, og mest utsatt er rådyr og elg.

Et av de mest utsatte fylkene er Hedmark. Men nå går antallet ulykker med påkjørsel av vilt ned. Bare i Stange kommune har antallet elg påkjørt i trafikken gått ned med 48 prosent. Det vil si fra 21 til 11 dyr.

John Terje Johansen

FORNØYD: Leder i Viltnemda i Stange kommune, John Terje Johansen, er glad for å se nedgang i antall vilt som dør i trafikken.

Foto: Jørn Harald Sørlie

–For oss som jobber med dette har vinteren egentlig vært behagelig. Det har vært en tydelig reduksjon i antall påkjørsler. Det er det ikke tvil om, sier leder i viltnemda i Stange kommune, John Terje Johansen.

Det ble påkjørt 45 færre rådyr i kommunen.

Korona og snøfattig vinter

Johansen, som til daglig jobber med å fjerne døde eller skadde dyr fra veien, er veldig fornøyd med nedgangen.

Påkjørt vilt

TRIST SKJEBNE: Mange viltdyr møter en trist skjebne langs norske veier.

Foto: Viltnemda, Stange kommune

Han peker på flere årsaker til at antallet går ned.

–Det har vært så lite snø at dyrene har funnet mat i skogen, og de har ikke trengt å flytte seg ned mot bilene, sier Johansen.

Han tror også at korona-pandemien kan ha spilt inn, ettersom trafikken på veiene har blitt kraftig redusert.

Johansen trekker til slutt frem Statens vegvesen, og tiltakene de gjør.

Tiltak for å redusere påkjørsler

Over halvparten av alle viltpåkjørsler skjer på fylkesvegene. Statens vegvesen jobber aktivt for å redusere antall dødsfall.

Viltgjerder, viltpassasjer, viltoverganger, skilting og vegetasjonsrydding er noen av tiltakene Statens vegvesen i Innlandet gjør.

Mizanur Rahaman

TILTAK: Statens vegvesen gjøre flere tiltak for å redusere antall påkjørsler.

Foto: Statens Vegvesen

Prosjektleder for driftsseksjon i Statens vegvesen Innlandet, Mizanur Rahaman, mener tiltakene som gjennomføres er en medvirkende årsak til nedgangen.

–Selvfølgelig er det et sammensatt bilde. Blant annet blir bilistene stadig flinkere å følge med på slikt. Men tiltakene er absolutt en faktor, sier Rahaman.

–Pliktig å melde fra

Johansen forteller at spesielt rådyrene pleier å bevege seg ned mot veien om sommeren, og resultatet blir ulykker.

Rahaman ber folk som skal ut på veiene i sommer kjøre etter forholdene, og samtidig følge nøye med på alle skilt.

–Vi setter ikke opp skilt der vi tror det er vilt, vi setter opp skilt der vi med sikkerhet vet det er viltpåkjørsler, sier Rahaman.

Johansen understreker at om man skulle være så uheldig å kjøre på vilt, er man pliktig til å melde fra til politiet, selv om man tror det har gått bra.

–Det er så lite som skal til, det er bare en liten telefon, og så ordner alt seg, sier han.