Færre fikk diagnose utviklingshemma

Færre personer fikk diagnosen utviklingshemming i 2019, ifølge en rapport laget av Helsedirektoratet på bestilling fra regjeringen. Årsaken kan være økt kontroll med kommunene. Bakgrunnen for rapporten var Tolga-saken.