Få regiontoppkandidatar frå Hedmark

Hedmark har få toppkandidatar før valet i dei nye regionane. Valforskar fryktar for valdeltakinga. I det nye Innlandet, som vil bestå av dagens Oppland og Hedmark, kjem 9 av dei 14 toppkandidatane frå Oppland.