Holder hoteller og restauranter åpne tross streiken

Ytterligere 1000 ansatte i hoteller og restauranter tas ut i streik fra lørdag. Men mange steder er det så få som er organisert at streiken får små konsekvenser.

Streikevakt

STREIK: Streiken i hotell-og restaurantbransjen har nå vart i snart to uker. Lørdag tas nær 1000 nye medlemmer ut i streik.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Fellesforbundet utvider streiken, som nå har pågått i snart to uker, fra lørdag morgen.

Denne gangen er det bedrifter i fylkene Sogn og Fjordane, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Østfold, Hedmark og Oppland som rammes.

Totalt 7.000 ansatte på 760 hoteller og restauranter er da i streik, om ikke partene skulle komme til enighet før den tid.

Få er organisert

Men ikke alle steder får streiken like store konsekvenser. I mange av restaurantene og hotellene skal flertallet på jobb, fordi de ikke er medlem i fagforeningen.

Vidar Grønli

FÅ ORGANISERTE: Vidar Grønli i Fellesforbundet vedgår at streiken får mindre effekt enn den ville fått om flere i bransjen var organiserte.

Foto: Fellesforbundet

I restaurantbransjen er så få som 18 % av de ansatte organisert i en fagforening. I hotellbransjen er organisasjonsgraden 44 %, noe som fortsatt er godt under gjennomsnittet for hele samfunnet på 52 %.

– Det er en bransje med lav organisasjonsgrad, sier Vidar Grønli, kommunikasjonsansvarlig i Fellesforbundet.

Han viser til at mange ansatte er ungdom og studenter som jobber deltid. Han mener også enkelte arbeidsgivere er negative til at de ansatte organiserer seg.

– Vi jobber mye med dette og har fått 460 nye medlemmer siden streiken starta, sier Grønli.

– Vil du si at dette er noe av det dere vil få fram gjennom denne streiken?

– Ja, det vil jeg si, og jeg tror veldig mange nå ser at våre medlemmer streiker for alles lønninger. Det er en sideeffekt av streiken.

Hotell holder åpent som normalt

På Quality Hotell Strand, midt i Gjøvik sentrum, tas litt under halvparten av de ansatte ut i streik.

Klart for Pendlerrennet

HOTELLDIREKTØR: Ådne Skurdal ved Quality Strand hotell på Gjøvik er ved godt mot, men håper streiken snart er over.

Foto: Roy Allan Larsen / NRK

– Streiken får ingen konsekvenser for driften nå de første ukene, sier hotelldirektør Ådne Skurdal.

Han legger imidlertid ikke skjul på at det kan påvirke lønnsomheten om streiken blir langvarig.

– Vi håper på en løsning snart. Vi er ved godt mot, ønsker å gjøre alt for å holde hotellet åpent og yte service til våre gjester, sier han.

Vertshuset Sinclair, ved E6 i Kvam i Gudbrandsdalen, må derimot trolig endre åpningstidene sine eller stenge.

Her blir 11 av 14 av de fast ansatte tatt ut i streik fra lørdag.

– Ukene framover er viktige for oss, med 17. mai-feiring og flere konfirmasjonsselskap. Vi håper iallfall å kunne holde oppe noen timer hver dag, sier daglig leder Ingvild Selfors.