Hopp til innhold

Sykepleierforbundet om få mannlige studenter: Høgskolene forsterker fordommer

Studentlederen ved forbundet mener at høgskolene selv har skyld i at så få menn ønsker å bli sykepleiere. Kunnskapsdepartementet har ingen tiltak for å rekruttere flere menn.

Mia Andresen, Kristian Imingen Skjellet

SJELDEN VARE: NRK skrev nylig om Kristian Imingen Skjellet, som tilhører et betydelig mindretall som mannlig sykepleierstudent. Studentlederen i Norsk sykepleierforbundet mener at høgskolene er for dårlige til å få menn til å velge sykepleierutdanningen.

Foto: Knut-Øyvind Hagen/NRK og Sykepleierforbundet

– Dessverre er det sånn at når man spør gutter på yrkesmesser om de vil bli sykepleiere, så sier de nei. De har aldri tenkt tanken, fordi det plasseres som et kvinneyrke. Utdanningsinstitusjonene må ta ansvar for å kommunisere mulighetene som yrket gir, og de har en lang vei å gå.

Det sier leder for studentavdelingen ved Norsk Sykepleierforbund, Mia Andresen.

De siste årene har 13 til 16 prosent av sykepleierstudentene i Norge vært menn. Som NRK nylig avslørte slutter 4 av 10 menn underveis, flere av dem fordi de føler seg diskriminert under praksisen.

Mener kampanjer bygger opp stereotyp

Instagraminnlegg om sykepleierstudiet

UTSKJELT MARKEDSFØRING: Det er Instagram-annonser som dette som Norsk sykepleierforbund reagerer på. Mia Andresen mener det bare forsterker eksisterende stereotyper og fordommer rundt sykepleieryrket.

Foto: Skjermdump fra Instagram

Andresen sier høgskolene må slutte å bygge opp oppfatningen om sykepleieryrket er et yrke for kvinner.

Hun mener en fersk annonse fra en av høgskolene med sykepleierutdanning illustrerer at institusjonene har et stort PR-problem.

– I en nylig kampanje som vi observerte på Instagram fra Høgskolen i Hedmark ser man to kvinnelige studenter som pleier en eldre mannlig pasient. I tillegg bruker man det feminine begrepet «omsorgsgen». Det appellerer jo ikke akkurat til potensielle mannlige søkere.

– Utformingen er ikke den beste

Frode Skår

VIL FORBEDRE SEG: Frode Skår, kommunikasjonssjef ved Høgskolen i Hedmark, sier at man må bli flinkere til å bruke menn i PR-kampanjer for sykepleierstudiet fremover.

Foto: Høgskolen i Hedmark

Frode Skår, kommunikasjonssjef ved Høgskolen i Hedmark, har ingen vanskeligheter med å se rekrutteringsproblemet som Andresen beskriver.

Han mener imidlertid man ikke kan vurdere hele høgskolens tilnærming mot mannlige søkere ut fra en annonse.

– Når det gjelder den konkrete annonsen så kan vi være enige om at utformingen på den ikke er den beste sett opp mot denne problemstillingen. Men samtidig er dette bare en av annonsene som er en del av vår rekrutteringskampanje.

Departementet har ikke tiltak

Har så Kunnskapsdepartementet tiltak for å få flere mannlige sykepleristudenter?

Bjørn Haugstad

BEKYMRET OVER FRAFALL: Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, sier at man godt kan se på tiltak for å få flere menn inn i sykepleierstudiet. Men han mener man det er mest prekært å sørge for at færre gutter slutter underveis i studiet.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Nei, vi har ikke spesielle tiltak knyttet til å rekruttere menn, sier statssekretær i departementet, Bjørn Haugstad.

Han er ikke fremmed for at tiltak bør iverksettes for at rekrutteringen skal øke. Men han mener NRKs nylige avdekking av mannefrafallet viser at hovedproblemet ligger et annet sted.

Det kan godt hende vi må se på tiltak. Men det aller første vi må gjøre, er jo å sørge for at de mennene som allerede er i utdanningen har opplevelser som studenter som gjør at de fullfører utdanningen, og at de dermed anbefaler utdanningen til andre.

Må se på det som et kvalitetsproblem

Haugstad mener det handler om å forbedre kvaliteten i selve utdanningen.

Det har ingen hensikt å rekruttere inn flere mannlige studenter, for deretter at de skal oppleve at de ikke er ønsket. Så det første man må gjøre er selvfølgelig å ta tak i dette som et kvalitetsproblem.

Flere saker fra Innlandet