Hopp til innhold

Etterlyser utprøving av fartsgrense på 120 kilometer i timen

FrP's stortingsrepresentant Tor André Johnsen etterlyser utprøving av 120-kilometers fartsgrense på norske motorveger.

For ett år sida vedtok et nesten enstemmig storting med Frp, H, Ap, Sp, KrF og V å prøve ut en fartsgrense på 120 kilometer i timen på strekninger som Statens vegvesen og selskapet Nye Veier foreslo.

Nye Veier sa etter stortingsvedtaket i juni i fjor til VG, at nye E6 mellom Kolomoen i Stange og Moelv var en av de strekningene det var aktuelt å prøve ut en fartsgrense på 120 kilometer i timen.

Trafikkeksperter har advart mot å sprenge nye fartsgrense-rekorder.

Tor André Johnsen stiller følgende spørsmål til samferdselsministeren;

Når vil Samferdselsministeren gjennomføre Stortingets vedtak om å innføre 120 km/t i Norge, blir det f.eks. 120 km/t på E6 nord for Oslo og Rv3/25 til Elverum nå før sommeren, slik at norske bilister og turister kan få gleden av å kjøre i 120 km/t allerede nå i år?

Bomstasjon E6
Foto: Trond Lillebo / Statens Vegvesen

Flere saker fra Innlandet