Etterlyser nasjonalt flomskadefond

– Staten bør opprette et stort nasjonalt fond til hjelp for dem som blir rammet av naturkatastrofer. Det mener ordføreren i den tidligere flomrammede kommunen Nord-Fron.

Flommen på Kvam førte til store ødeleggelser i 2013

ØDELEGGELSER: Flommen på Kvam førte til store ødeleggelser i 2013. Mange fikk ødelagt husene sine av de store vannmassene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ordfører i Nord-Fron, Olav Røssum, mener kommuner og enkeltpersoner som blir rammet av flommer og andre naturkatastrofer kan dra nytte av et nasjonalt fond. Kommunen har opplevd to ødeleggende flommer på tre år, der mange innbyggere i Kvam har mistet hjemmet sitt to ganger.

Olav Røssum

Ordfører i Nord-Fron, Olav Røssum, har opplevd to ødeleggende flommer i løpet av de siste tre årene og kommer med en klar oppfordring til myndighetene.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Når noe sånt skjer må man forholde seg til mange ulike departementer og regelverk. Tiltak som burde blitt gjennomført fort, blir ikke satt til livs fort nok, sier Røssum.

Han mener menneskene som har blitt rammet av flommen på Vestlandet den siste tiden kan få et vanskelig samarbeid med statlige myndigheter. Ordføreren hevder de rammede i hans egen kommune har måttet gå mange runder med avklaringer om hvem som skal ta ansvar for finansieringen i erstatningsspørsmål.

Må forholde seg til mange

Ordføreren mener det ofte er enkelt å finne ut hvilke tiltak som bør gjennomføres etter en flom eller annen naturkatastrofe. Han hevder at problemet med gjennomføringen ligger i den kompliserte saksgangen.

Røssum viser til at mange av innbyggerne i Kvam, som har mistet hjemmet sitt to ganger, fortsatt ikke har fått nytt hus. Nord-Fron kommune har måttet forhold seg til fem departementer, statsministerens kontor, fylkesmannen og flere andre statlige instanser som NVE og Statens naturskadefond.

Vannskader i kulturhuset på Voss.

Flommens herjinger i Odda i Hordaland har tatt flere bolighus. Til sammen regner man med at skadene beløper seg til 150 millioner kroner.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Situasjonen blir krevende både for den enkelte innbygger og for de rammede kommunene når det tar så lang tid, sier Røssum.

Fylkesmannens forslag

Fylkesmann i Oppland, Kristin Hille Valla, er enig i at forslaget er godt.

– Jeg foreslo faktisk dette i Flomrapporten for 2013, påpeker hun.

I denne rapporten kom Hille Valla med 27 forslag til forbedringer etter flomåret. Ett av disse var altså et nasjonalt flomskadefond.

Rapporten har blitt overlevert myndighetene, men Hille Valla vil ikke spekulere i om det er sannsynlig at et slikt fond kommer til å bli opprettet.

Fylkesmann Kristin Hille Valla

STØTTER: Fylkesmann i Oppland, Kristin Hille Valla, foreslo et flomskadefond etter flommen i 2013.

Foto: Geir Randby / NRK

Vil stille opp

Olav Røssum frykter nå at kommunene på Vestlandet, som er rammet av flom, vil komme til å oppleve det samme som Gudbrandsdalskommunen.

Han mener det hele kan være en utmattende prosess. Selv vil ordføreren gjerne stille opp for å hjelpe og dele erfaringer.

– Hvis vi blir spurt om det, deler vi gjerne kunnskapen vår med Vestlandskommunene, sier han.