Hopp til innhold

Etterlyser 6000 dekar landbruksjord

Fire år er gått siden Våler kommune skulle starte landets største nydyrking i den tidligere militærleiren på Haslemeon. Nå vil opposisjonen vite hvorfor ingenting skjer.

Lise Berger Svenkerud

I dag er 1200 mål jord på Haslemoen utleid. I tillegg er målet å avvirke skog og dyrke opp 6000 mål fin matjord.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

– Saka har versert i det politiske miljøet i fire år. Fremdeles ser vi ingen framdrift i form av synlige resultater, skriver Høyres Lise Berger Svenkerud i en interpellasjon til kommunestyret.

920 fotballbaner

Da Våler kommune bestemte seg for å ta over den nedlagte militærleiren, var skogen og landbruksjorda et viktig argument.

Saken fortsetter under bildet.

Haslemoen

I dag er 1200 mål jord på Haslemoen utleid. I tillegg er målet å avvirke skog og dyrke opp 6000 mål fin matjord.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Nydyrkingsprosjektet på Haslemoen skulle bli det største i Norges-historien. 6000 dekar skulle under plogen, et areal tilsvarende 920 fotballbaner med førsteklasses matjord.

– Det vil styrke kommunen som landbrukskommune, og være med på å trygge arbeidsplasser, mente landbrukssjefen.

– Når vi får dyrket opp dette arealet, vil Haslemoen bli en enda større og viktigere bidragsyter i Våler-samfunnet, sa ordfører Kjell Konterud (AP), og skrøt av politikernes teft da de kjøpte leiren.

Skulle vært i gang

Høsten 2011 ble prosjektleder ansatt i halv stilling i to år. Da skulle prosjektet konsekvensutredes før søknad om nydyrking skulle sendes Fylkesmannen i Hedmark. Håpet var å ha søknaden klar høsten 2012, og komme i gang med nydyrking tidlig i 2013.

– Vi håper å ha noen jorder i gang i 2013, og så være godt i gang i 2014. Det er tross alt mellom 75.000 og 90.000 kubikkmeter skog som skal hogges først, forklarte prosjektleder Stig Braathen i januar 2012.

Fortsatt står skogen der, og ingen nydyrking er kommet i gang.

– Tatt for lang tid

– Dette har tatt alt for lang tid. Saken burde vært ferdigbehandlet for lengst. Dette gjelder et stort areal, som har stor betydning for bøndene i området, sier leder i Våler Bondelag, Jørn-Terje Dragly.

– Jeg savner politisk vilje til å få saken ferdigbehandlet. Interessen for jorda er veldig stor. Mange har mye leiejord og er interessert i å styrke sine bruk, sier Svenkerud.

Ifølge henne ble prosjektet lansert med brask og bram og store visjoner før siste kommunevalg, der innbyggerne ble forespeilet et massivt salg av dyrkbart areal. Men siden har lite skjedd.

Administrasjonen vil selge

For ett år siden kom saka på bordet til Nærings- og Miljøutvalget i kommunen. Administrasjonens forslag til vedtak gikk ut på å avvirke tømmeret og legge ut arealene for salg og oppdyrking.

Først ble saka utsatt. Så i mars vedtok utvalget å gjennomføre et møte for å informere kommunestyret, slik at kommunestyret kunne vedta et mandat for Nærings- og Miljøutvalgets videre arbeid.

Politisk uenighet

– 11 måneder senere har ordføreren fremdeles ikke satt saken på kartet for kommunestyret. Hvorfor ikke? spør Lise Berger Svenkerud i sin interpellasjon.

Hun tror manglende framdrift beror på uenighet blant politikerne om man skal selge eller leie ut jorda.

– Statlige signaler går i retning mindre leiejord, fordi det betyr usikkerhet og ikke styrker gårdsbrukene. Sakens kjerne er også om kommunen skal være den dominerende næringsutøveren i det lokale jordbruket, eller om vi skal selge jorda, sier Svenkerud.

Vedtak til våren

– Dette er en stor og viktig sak, der mange ting må avklares, og da tar det så lang tid. Blant annet var ikke miljøspørsmål avklart for ett år sida, sier ordfører Kjell Konterud.

Kjell Konterud, ordfører i Våler

Et endelig vedtak om nydyrking kommer til våren, lover ordfører Kjell Konterud.

Han viser blant annet til at kommunen har forpliktet seg til et møte med nabokommune Åsnes før saken avgjøres. Dessuten må det undersøkes om all skogen kan avvirkes nå, eller om noe av den bør stå noen år til. Konterud stiller seg uforstående til kritikken i interpellasjonen.

– Vi diskuterte saken i formannskapet sist, og ble enige å få til et endelig vedtak i kommunestyret til våren. Det var Lise Berger Svenkerud med på, sier ordføreren.

Han viser til at Arbeiderpartiet nå skal finne fram til sitt standpunkt, og vil ikke avsløre om han går inn for salg eller utleie av jorda.

Lønnsomt å vente?

Berger Svenkerud mener kommunen har gått «rundt grøten» for lenge, og er ikke i tvil: Det beste er salg. Å dyrke opp i kommunal regi og selge etterpå, ser hun på som utenkelig. Det vil gjøre jorda for dyr å kjøpe. Her får hun støtte både fra bondelaget og Senterpartiet.

Men hun unnlater ikke å nevne at det nå kan lønne seg å vente litt med et salg.

– Regjeringen jobber nå for å oppheve priskontroll på salg av landbruksareal, noe som kan gi høyere pris på jorda på Haslemoen, skriver Lise Berger Svenkerud.

Flere saker fra Innlandet