Etterforsker sabotasje mot vindkraftutbygging

Det har vært flere tilfeller av sabotasje på anleggsområde til Odal vindkraftverk i Nord-Odal. – Alvorlig, mener utbyggeren, som har anmeldt saken til politiet.

Utbygging av Odal Vindpark på Songkjølen og Engerfjellet

BYGGER ODAL VINDKRAFTVERK: Utbyggingen av Odal vindkraftverk ble for alvor satt i gang i mai. Siden da, har det ifølge utbyggerne vært mange hendelser som de oppfatter som sabotasje.

Foto: Lars Fogelstrand / Glåmdalen

Siden utbyggingen av Odal vindkraftverk startet i vår, har det vært åtte hendelser som Akershus Energi mener er sabotasje mot vindkraftverket.

Flere anleggsmaskiner skal ha blitt utsatt for hærverk.

Akershus Energi bygger Odal vindkraftverk på Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.

– Noen av hendelsene er så alvorlige at vi har valgt å politianmelde dem, sier Emil Orderud, som er leder for Odal vindkraft.

Den siste hendelsen skjedde 3. september. Da ble det gjort hærverk på maskiner i området. Luftfjørings- og bremsesystemer ble sabotert. Det ble også lagt ut gjenstander i veien for å punktere anleggsmaskiner.

Det var avisa Glåmdalen som omtalte denne saken først.

Emil Orderud,

Emil Orderud er leder for Odal vindkraft.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Vi synes det er leit at noen går til dette skrittet. Dette er et lovlig fattet vedtak om å bygge et vindkraftverk, sier Orderud.

Politiet vil patruljere

Politiet i Innlandet etterforsker nå flere av hærverkene.

– Vi ser alvorlig på slike hendelser. Det kan i verste fall få store konsekvenser om det skulle skje en ulykke, sier Bjørn Ellingsen, politioverbetjent ved Kongsvinger politistasjon.

Bjørn Ellingsen, politioverbetjent.

Bjørn Ellingsen er politioverbetjent ved Kongsvinger politistasjon.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Hærverket ble oppdaget før maskinene ble tatt i bruk.

I tillegg til hærverk mot anleggsmaskiner er det også blitt klistret nazisymboler på kommuneskiltet og på utstyr i utbyggingsområdet. Det er også satt opp lapper med beskjeder som «Pass deg» og lignende.

Hakekors på kommuneskiltet i Nord-Odal

NAZISYMBOL: Kommunevåpenet ble i juni byttet ut med et nazisymbol.

Foto: Oddbjørn Hofseth

– Vi ser alvorlig på dette fordi det er med på å fremme frykt for dem som bor og jobber i området rundt vindkraftverket, sier Ellingsen.

Politiet vet ikke hvem som står bak sabotasjen og ønsker tips. I tida fremover vil de være til stede i anleggsområde og holde oppsyn.

Motstanderne tar avstand

Utbyggingen av vindkraftverket i Nord-Odal er omstridt og har skapt motstand. Blant annet ble veien sperret da arbeidet for alvor skulle starte i mai.

Organisasjonen Motvind Nord-Odal, jobber mot utbygging av vindkraftverk på Songkjølen og Engerfjellet. De er opprørt og tar avstand fra hærverk og sabotasje.

– Vi verken kjenner til eller ønsker å ha noen befatning med slike hendelser. Dette er helt forkastelig uansett hvem som har gjort det, sier Petter Johan Holth, som er styreleder i Motvind Nord-Odal.

Han understreker at dette ikke er Motvinds måte å jobbe på.

– Vi driver ikke med demonstrasjoner og ulovlige aksjoner. Vi jobber med sak og prøver å ikke la følelsene styre oss. Selv om det kan være vanskelig noen ganger, sier han.

Han sier gruppa vil fortsette å jobbe mot vindkraftutbygginga, men at det skal skje i lovlige former.

– Vi jobber mot kommunen, Fylkesmannen og også mot Stortinget, sier Holth.