Hopp til innhold

Ett år etter brannen står gården fortsatt slik

Snart ett år har gått etter brannen i Storgata 81 i Lillehammer og bygården står fortsatt slik flammene forlot den.

Storgata 81 i Lillehammer

TAR LANG TID: Gården står slik flammene etterlot den ett år etterpå.

Foto: arne sørenes / nrk

Både fylkeskonservatoren og handelsstanden vil gjenreise bygget så fort som mulig, men kommunen venter på dokumentasjon før de gir rivingstillatelse. Selv om det har kommet opp en presenning foran, står ruinene slik de har stått siden brannen natt til 23. januar i fjor.

– Svært uheldig

– Dette er svært uheldig, sier fylkeskonservator i Oppland, Kristin Loe Kjelstad.

Hun vil bevare gården, men frykter at den har tatt skade av vær og vind i året som har gått.

–Vi kan frykte at her har det blitt eskalerende skader. Skadene var i utgangspunktet store etter brannen, og med brannvann og tiden som har gått, gjør ikke det tingene bedre, sier hun.

Selskapet Lykstad og Owren Eiendom eier eiendommen. De har ikke besvart NRKs henvendelser i denne saken, men har tidligere uttalt at de ønsker å rive bygget så raskt som mulig.

Mangler dokumentasjon

Ifølge byggesaksavdelingen i Lillehammer kommune har gårdeierne levert en ufullstendig rivingssøknad uten såkalt antikvarisk restverdivurdering. Dermed blir bygget stående urørt til all dokumentasjon er på plass, sier Kjell Arve Bråtesveen i kommunen.

– Gårdeier har blitt bedt om å fremskaffe dokumentasjon ved flere anledninger i løpet av året. Nå har vi hatt et nytt møte før jul, og der lovte eier å fremskaffe slik dokumentasjon, sier han.

Wenche Haug Almestrand

HÅPER PÅ FORTGANG: Leder i Lillehammer sentrum drift, Wenche Haug Almestrand håper bygget blir gjenreist snart.

Foto: Harald Chr. Eiken / NRK

Håper på fortgang

Leder i Lillehammer sentrum drift, Wenche Haug Almestrand sier hun håper bygget blir gjenreist snart. Handelsstanden i sentrum ønsker fortgang i situasjonen.

Vi ønsker jo at det skal være levende og lys i alle sentrumslokalene. Og Storgata 81 er jo en viktig innfallsport til byen vår, sier hun.

Både kommunen og fylkeskonservatoren sier de vil prioritere saken når gårdeier leverer en fullstendig rivingssøknad.

Flere saker fra Innlandet