Entreprenører: – Vegutbyggingene preges av krangling

Store og komplekse vegprosjekter og hard konkurranse får skylda for et høyt konfliktnivå i veitubygginger.

500 lastebillass fjernes fra Hundorptunnelen. Det betyr kostnader, men hvem som skal betale av Vegevesenet eller entreprønen er det ikke enighet om.

VEGKONFLIKT: 500 lastebillass fjernes fra Hundorptunnelen. Det betyr kostnader, men hvem som skal betale av Vegevesenet eller entreprenøren er det ikke enighet om.

– Konfliktnivået rundt vegutbygginger er for høyt, og det er høyere enn for få år siden, innrømmer prosjektdirektør Svein Røed i Statens vegvesen.

Han får støtte fra administrerende direktør i Maskinentrepenørenes forbund, Trond Johannesen.

ENIG I KONFLIKTTRØBBEL: Prosjektdirektør Svein Røed i Statens Vegvesen

KONFLIKTTRØBBEL 1: Prosjektdirektør Svein Røed i Statens Vegvesen.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Både Johannesen og Røed er enige om at det har blitt flere konflikter, og at det er uheldig at det har blitt slik. Noe av forklaringen mener de ligger i at vegutbyggingene er store og komplekse, og at det er hard konkurranse om å få utbyggingskontraktene.

I går ble det kjent at om lag 500 lastebillass med pukk fra tunnelen mellom Frya og Hundorp må byttes ut. Det betyr kostnader, og hvem som skal betale er det ikke enighet om.

– Det skjer relativt ofte at vi finner kvalitetsavvik når det bygges veg, og da må det rettes opp, sier Svein Røed.

Slik det er nå brukes de beste folkene til å ordne opp i konflikter.

Trond Johannesen, adm. dir. i Maskinentreprenørenes forbund

Mange kontrollører

Den store E6-utbygginga i Gudbrandsdalen strekker seg over 56 km. I år brukes det vel 2 milliarder kroner på vegen, som skal stå endelig ferdig i 2020. En god del av denne strekningen skal imidlertid tas i bruk allerede i 2016.

Statens Vegvesen har ansatt 22 kontrollører for denne strekningen. Disse reiser rundt og ser etter at entrepenørene faktisk gjør det de sier de skal gjøre, og at de utfører oppgava med den kvaliteten som er avtalt. Striden om bærelagsmassene i Hundorptunnelen begynte etter at kontrollørene hadde påpekt det de mente var mangler ved kvaliteten.

I deler av den 4 km lange tunnelen fjernes derfor i disse dager pukken som er lagt som bærelag. På samme strekning fjernes det også nylagt asfalt.

Prosjekteringen må bli bedre

ENIG I KONFLIKTTRØBBEL: Adm. dir. Trond Johannesen i Maskinentrepenørenes forbund.

KONFLIKTTRØBBEL 2: Adm. dir. Trond Johannesen i Maskin-entreprenørenes forening.

Foto: NRK

Trond Johannesen i Maskinentreprenørenes forbund mener prosjekteringen av store veganlegg må bli bedre, og at det er planleggingen som ofte er årsaken til uenighet.

– Slik det er nå brukes de beste folkene til å ordne opp i konflikter, sier Johannesen.

Han mener de i stedet burde blitt brukt på det de er gode på, nemlig å planlegge veg.

Svein Røed i Vegvesenet avviser imidlertid at dette fører til for mange rettsaker.

– Vi har igang 700 vegutbygginger rundt omkring i landet, og tallet på rettsaker i året ligger på rundt 10, opplyser han.

Det er full krangel mellom Statens vegvesen og entreprenøren om jobben som er gjort i Hundorptunnelen på E6 i Gudbrandsdalen.