Enighet om campingplass på Dovre

Dovre kommune og Statsforvalteren i Innlandet har blitt enige om en løsning for nytt areal til campingformål på Dombås. Etter mekling er det blitt enighet om at drøye 6 dekar dyrket mark blir omdisponert til campingplass.