Hopp til innhold

Statsråden: – Jeg er imponert over Trysil kommune

Olje- og energiminister Tord Lien sa han var imponert over hvordan ordføreren og innbyggerne i Trysil har håndtert flommen. Men han ville ikke love at det vil bevilges mer penger til sikring mot flom.

olje og energiminister Tord Lien besøker Trysil.

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte flomrammede Trysil i ettermiddag. Han var mektig imponert over måten kommunen og innbyggerne har håndtert flommen på.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

olje og energiminister Tord Lien besøker Trysil

REKORDBEVILGNINGER: Olje- og energiminister Tord Lien forklarte at regjeringen allerede har bevilget rekordsummer til flomsikringstiltak.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / Lars Erik Skrefsrud

Statsråd Tord Lien besøkte flomrammede Trysil i ettermiddag. Han uttalte gjentatte ganger at han var meget imponert over hvordan Trysil kommune har håndtert vannmassene fra Trysilelva.

– Det er tydelig at kommunen var godt forberedt, i tillegg til at de har håndtert situasjonen godt underveis de siste ukene, sa Lien.

Flomvollen som er satt opp utenfor Trysil sentrum har sikret sentrum mot store skader. Imens har andre områder i kommunen som ikke har blitt sikret mot flom fått store skader på bygninger.

Lien understreket at flomsikring er et viktig og ikke minst samfunnsøkonomisk tiltak. Han kunne allikevel ikke love at regjeringen vil bevilge flere penger til flomsikringstiltak.

– Rekordhøyt budsjett til flomforebygging

Olje- og energiministeren mener behovet for å sikre ras og flomutsatte områder i Norge, spesielt på Østlandet er stort. Og at mer nedbør og hyppigere flom gjør sikringsarbeidet viktigere.

Lien sier regjeringen tar flomsikring på alvor, og at det allerede har blitt bevilget store summer til dette flomålet.

– Vi ga rekordbevilgninger til flomsikringsarbeid i statsbudsjettet for 2014, og økte disse bevilgningene igjen i det reviderte budsjettet. Og vi ønsker å styrke arbeidet med flomsikring i samarbeid med kommunene framover, forklarte Lien.

Så er det opp til NVE å prioritere hvilke områder de bevilgede midlene til flomsikring skal benyttes. Men statsråden presiserte også at kommunene må ta sin del av ansvaret.

– Det er kommunenes ansvar å lage er godt planverk for hvordan man skal sikre seg mot flomskader, og dette er en oppgave kommunene må ta på alvor, sa Lien.

Men olje- og energiministeren påpekte at Trysil er en av kommunene som har vært klart i forkant med tanke på å få planverk og sikringstiltak mot vannmassene.

Tord Lien og ordfører i Trysil

ETTERSPURTE FLERE SIKRINGSTILTAK: Ordfører i Trysil pekte på flere områder i kommunen som har behov for flomsikringstiltak for statsråd Tord Lien.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Arbeidet tar for lang tid

Ordføreren i Trysil, Ole Martin Norderhaug, møtte olje- og energiministeren i Trysil i dag og la blant annet frem sine ønsker for ytterligere flomsikring i kommunen.

Selv om Trysil sentrum var godt sikret mot flommen, var det flere områder i kommunen som ikke hadde fått på plass flomvoller.

Flere innbyggere i Nybergsund fått store skader på sine boliger og sagbruket Moelven i Trysil har fått skader for om lag 15 millioner kroner.

Ordføreren sier kommunene hadde lagt inn søknad om å bygge flomvoll rundt sagbruket i god tid før Trysilelva flommet over. Det var beregnet at det ville koste 19 millioner kroner å bygge denne flomvollen.

– Det tar altfor lang tid å få avklart et flomsikringstiltak. Tempoet med å få bevilget penger til slike tiltak må opp, for her er etterslepet stort, mener Norderhaug.

olje og energiminister Tord Lien

– ETTERSLEPET ER STORT: Ordfører i Trysil, Ole Martin Norderhaug, ba statsråden om å få ut fingeren med tanke på å få på plass flomsikringstiltak på de stedene hvor det er nødvending.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ordføreren forklarte viktigheten av å kunne beholde sagbruket for statsråden. Sagbruket er nemlig den eneste store industribedriften i Trysil, som hovedsakelig får sine inntekter gjennom reiselivsvirksomhet.

– Men vi er spent på hvor lenge Moelven vil operere her hvis det ikke sikres godt nok mot flom.

Statsråd Lien kunne ikke kan love at det vil bli bevilget penger til å sikre sagbruket mot flom, men rådet kommunen til å mobilisere.