En til smittet på sjukehuset

Sykehuset Innlandet har nå en pasient til som er smittet av covid 19. Det betyr at det nå er fire pasienter innlagt med viruset. 40 ansatte har vært smittet og 14 er nå i karantene.