En av fire dropper ut av skolen

Hver fjerde elev i den videregående skolen lar vær å fullføre sin skolegang. Det er store variasjoner mellom kommunene, og ekspertene mener dårlig grunnskole gir dårligere elever på videregående.

Stein Schinstad

I Nord-Fron kommune dropper 35 prosent av elevene ut av skolen før endt skolegang.

Foto: Stein Schinstad / NRK

I Åmot kommune i Hedmark dropper 42 prosent ut av skolen før endt skolegang. I Oppland topper Nord-Fron kommune denne statistikken med 35 prosent.

Stein Schinstad

Rune Støstad sier det er bekymringsfullt at Nord-Fron har høyest andel av elever som dropper ut av den videregående skolen.

Foto: Stein Schinstad / NRK

– Jeg synes det er veldig bekymringsfullt at Nord-Fron ligg så dårlig an på den statistikken. Jeg tenker at det er et ansvar som vi må ta alle sammen, både kommunen som skoleeier og ikke minst foreldre. Her må vi alle ta et ansvar for å bedre denne statistikken til senere, det sier Arbeiderpartipolitiker i Nord-Fron, Rune Støstad.

Gode grunnskoler

For å rette på dette er det viktig at grunnskolene er gode. Det mener utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Oppland, Trond Johnsen.

Trond Johnsen

Trond Johnsen mener det er viktig at grunnskolene er gode.

Foto: NRK

– Skoleeierne og hvordan de jobber med skolene sine er vesentlig. Det er forskjellen i våre kommuner, hvor tett på skolene sine de går, sier han.

Johnsen mener det er viktig at politikere tar tak.

– Det er klart vi må ha ambisiøse politikere og som sikrer at vi nå prioriterer og at vi satser på det som vi vet er mest vesentlig for gjennomføring av videregående, fortsetter han.

Stein Schinstad

Irene Nystad er bekymret

Foto: Stein Schinstad / NRK

Irene Nystad er kommunalsjef i Nord-Fron, med ansvar for grunnskolen.

- For det første så er det veldig bekymringsverdig, og vi er allerede i gang med å se på hva som er grunnen til at vi har det resultatet. Dette kan vi ikke slå oss til ro med.

Flere årsaker

Hun sier den store andelen som slutter har sammenheng med grunnskolen.

– Det er klart at det har sammenheng med det som skjer i grunnskolen og det vi klarer å gi elevene der. Det som vi har sett på i Nord-Fron er at vi gjør det godt på de nasjonale prøvene. Vi har hatt en positiv utvikling både på nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Derfor kan det ikke alene være en forklaring på at det er så stor prosent frafall i den videregående skole, sier hun.

Må gå inn i statistikken

- Vi er nødt til å gå inn i statistikken for å se hva dette egentlig betyr. Så er vi nødt til å undersøke litt tetter inn i dette for å se hva som ligger bak statistikken, så må vi deretter se hvilke grep vi da kan ta, avslutter Rune Støstad.