En alvorlig skadd i ulykke på Rv 4

En person er alvorlig skadd etter at to biler kolliderte på riksveg fire, et par kilometer sør for rundkjøringa ved Mjøsbrua. Ytterligere to personer er sendt til sykehus, men de er ikke alvorlig skadd. Det meldes om at det er stedvis svært glatt, spesielt E6 og Rv 4 i vestoppland.