Hyttekosen koster – vanskelig å endre folks strømvaner

Det moderne hyttelivet presser strømnettet og kan føre til dyrere strømregning.

Ann-Trude Egeberg i sofaen med hunden Nero på hytta på Sjusjøen i Ringsaker.

HYTTEKOS: Ann-Trude og Nero trives på hytta på Sjusjøen.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Ann-Trude Egeberg elsker å være på hytta på Sjusjøen.

– Jeg er her så ofte jeg kan. Gjerne flere ganger i måneden, sier hun.

Her er hun omgitt av vakker natur, stillhet og turløyper. Men inne på hytta er det nesten som hjemme. Her er det oppvaskmaskin og dusj og inntil nylig hadde familien utendørs jacuzzi.

Ann-Trude Egeberg foran oppvaskmaskina på hytta på Sjusjøen.
Foto: Anne Næsheim / NRK

– Det går mye strøm til oppvarming og ikke minst til varmt vann. Vi elsker å dusje!

Hun synes strømmen er dyr. Men i fremtida kan den bli enda dyrere om det ikke tas smarte grep, ifølge Norges største nettselskap Elvia.

Strømforbruket i hyttebyene øker

Nå bruker de Norges største hytteområde til å teste ut det som kan bli morgendagens løsninger.

Lykkes man med det, kan kostbare utbedringer av strømnettet enten unngås eller utsettes med flere år, sier prosjektleder i Elvia Alf Inge Tunheim.

Alf Inge Tunheim på Sjusjøen, der nettselskapet Elvia tester ut ny teknologi for å unngå overbelastning av strømnettet.

PROSJEKTLEDER: Alf Inge Tunheim i Elvia.

Foto: Anne Næsheim / NRK

– Dermed unngår vi også unødige inngrep i naturen og ekstrakostnader som vil føre til økt nettleie for kundene, sier Tunheim.

På Sjusjøen, og i mange andre hytteområder, er ikke strømnettet tilpassa et stadig økende strømforbruk.

Når mange bruker mye strøm samtidig, kan det bli et problem å levere nok strøm til alle.

– Vi bruker hytta mer enn før og tar med oss vanene vi har hjemmefra, sier Tunheim.

Vanskelig å endre folks vaner

Istedenfor å gjøre den vanskelige jobben med å endre folks vaner, håper Norges største nettselskap at ny teknologi skal løse strømutfordringen

På denne tida i fjor kobla nettselskapet store batterier på strømnettet.

Nå tester de om smart styring av varmtvannsberedere kan avlaste nettet i perioder med høyt strømforbruk.

Det går med mye strøm til å varme opp vann, sier Kim Arild Tandberg i Oso Energy, som står bak teknologien.

– Istedenfor at vannet varmes opp samtidig som du dusjer og bruker annen strøm, kan oppvarminga skje på andre tider av døgnet, sier Tandberg.

Hytteby på Sjusjøen i Ringsaker sett fra lufta

Hytteby: Strømbruken på Sjusjøen øker i takt med at det blir flere og mer moderne hytter.

Foto: Bjørn Viljugrein / Elvia

Han sier at kundene ikke vil merke noen forskjell.

– Teknologien sikrer likevel at du har tilstrekkelig med varmt vann i krana. Ingen skal få en uventa kalddusj, lover Tandberg.

Målet er å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet uten at folk trenger å endre sine vaner.

Varmtvannsbereder på hytte på Sjusjøen.

NY: Varmtvannsberederen kan styres til å varme opp vannet til tider der strømforbruket ellers er lavt.

Foto: Bjørn Viljugren / Elvia

For selv om nettselskapet vil påvirke forbruket vårt ved å sette opp prisene når pågangen er stor, er det likevel vanskelig å endre folks forbruksmønster, ifølge Tunheim i Elvia.

Dårlig samvittighet for forbruket

40 frivillige hytteeiere på Sjusjøen har sagt ja til å teste ut de nye varmtvannsberederne.

Ann-Trude Egeberg er en av dem.

– Jeg er opptatt av strømforbruket mitt. Det gir meg dårlig samvittighet. Særlig nå som strømmen er så dyr, sier hun.

Ann-Trude Egeberg får installert en varmtvannsbereder med ny strømsparende teknologi på hytta si på Sjusjøen.

GLAD I Å DUSJE: Ann-Trude er spent på om den nye varmtvannstanken hun får montert vil utgjøre en forskjell på strømforbruket. Det går mye varmt vann til dusjing og bading på hytta.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Hun har som mål å få ned forbruket både for å spare lommeboka og miljøet.

Forsøket med å styre oppvarming av vann i varmtvannsberedere støttes av flere store nettselskap og Sintef.

– Får vi til en bedre styring av berederne, vil det kunne forbedre hele kraftsystemet og holde nettleia nede, sier Tunheim i Elvia.

Må redusere strømforbruket for å kutte utslipp

Norges vassdrag- og energidirektorat anslå at strømforbruket vårt vil øke mye i åra fremover. Forbruksveksten de neste 20 åra antas å bli dobbelt så høy som den har vært de siste 20 åra.

Tore Langset

DIREKTØR: Tore Langset i NVE

Foto: Stig Storheil / NVE

Derfor er det viktig med tiltak som kan få ned strømforbruket og jevne ut forbrukstopper, sier fungerende direktør i NVE Tore Langset.

Men det er også viktig å redusere strømforbruket vårt, mener han.

– Redusert strømforbruk fører til mindre utslipp av klimagasser, men også til redusert belastning av strømnettet.

Teknologien løser ikke alt

Kraftlinje som går forbi hytte på Sjusjøen i Ringsaker.

KRAFT: Smarte løsninger kan utsette utbygging av kraftnettet i hytteområder som her på Sjusjøen.

Foto: Bjørn Viljugrein / Elvia

Nettselskapet Elvia er i oppstartsfasen på sitt prøveprosjekt. Før jul håper de å ha montert smarte varmtvannsberedere i alle hyttene som er med i prosjektet. Men også Elvia sier at teknologien ikke kan løse alle utfordringer,

– Dette er et supplement. Vi skal fortsatt skifte ut kraftledninger der det er lite kapasitet, sier Tunheim i Elvia.

Bør vi heller redusere strømforbruket vårt?

– Vår oppgave er å levere på de behov som samfunnet har. Vi skiller ikke på bar eller bedehus. Det er ikke nettselskapets oppgave. Vi skal sørge for at strømmen kommer frem, sier Tunheim.

  • Strømmen har aldri vært dyrere: