Hopp til innhold

Elgå-ulven skal igjen flyttes – kjæresten blir med

Elgå-ulven og kjæresten skal flyttes for å unngå at de blir skutt i jakta. – Det er stor fare for at ulvene blir felt hvis de ikke flyttes, sier miljøministeren.

Elgåulven bedøvet før den flyttes første gang.

ULV PÅ STADIG FLYTTEFOT: Miljøforvaltningen mener at den finsk-russiske ulven er viktig for å ta vare på den norske ulvebestanden. Bildet er tatt etter at den ble bedøvet for å bli flyttet i fjor.

Foto: Statens naturoppsyn

Elgå-ulven er en genetisk verdifull ulv. Den holder hovedsakelig til i området Deisjøreviret i Åmot på grensa mellom Stor-Elvdal og Rendalen i Østerdalen.

Fare for å bli skutt

Nå åpnes det for lisensjakt i området der ulven er. Det har Stortinget bestemt.

– Det er en svært høy risiko for at ulvene i Deisjøreviret blir felt dersom de ikke blir flyttet til et annet sted, derfor har vi ikke annet valg enn å flytte den, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Sveinung Rotevatn innstill som 1. nestleder av Venstres valgkomite.

MÅ FLYTTE ULVEN: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) mener at ulven må flyttes fordi faren for at den blir skutt er stor når det åpnes for lisensjakt i området.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Ulven ble også flyttet for et drøyt år siden, men gikk tilbake til Østerdalen.

Ulveparet i Deisjøreviret holder i hovedsak til innenfor ulvesona, men har også revir utenfor.

Myndighetene passer godt på hannulven og vil ikke felle den, fordi den har friske gener som kan hindre innavl i den norsk-svenske ulvestammen.

Miljødirektoratet skal flytte ulvene

Det er Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn som skal flytte ulvene.

– Det er ei risiko knyttet til å flytte ulvene. Når Stortinget har sagt at lisensfellingsområdet utenfor ulvesona ikke bør avgrenses slik at en kan ta vare på ulvene i sitt opprinnelige revir, vil jeg som ansvarlig statsråd selvsagt følge opp dette, sier Rotevatn.

Før departementet tok avgjørelsen om flytting, ble Miljødirektoratet bedt om en faglig vurdering av flyttinga Denne ble oversendt departementet 9. desember 2020.

Jakt på streifulv

Departementet har også bestemt å gjøre om vedtaket av 23. november 2020. Dette handler om klager på vedtak om vinterens lisensfelling utenfor ulvesonen.

Det fører til at det nå blir åpnet for lisensfelling av streifulv utenfor ulvesonen i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Jakta vil settes i gang så fort Elgå-ulven og maken hans er flyttet ut av reviret sitt.

WWF fornøyde med flyttingen

WWF Verdens naturfond gleder seg over avgjørelsen.

– Flyttingen gir i det minste ulvene et lite pusterom, og Rotevatn fortjener skryt for hvordan han har håndtert dette, sier generalsekretær Karoline Andaur.

Organisasjonen advarer mot at ulvene kan vandre tilbake til Deisjøreviret, eller bli skadd eller drept etter flyttingen. I tillegg kan jegere drepe dem utenfor ulvesonen, eller de kan bli drept av andre ulver inni ulvesonen.

– Det er uforståelig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har tvunget fram denne situasjonen og gått mot rovviltnemndenes vedtak om å ha en buffersone for å skjerme Elgå-ulven, sier Andaur.

Mer om ulv og ulvejakt kan leses her: Ulv og ulvejakt

Flere saker fra Innlandet