Hopp til innhold

Elektrikerfirma gjorde feil - må ut med nesten 7 millioner kroner

Det brøt ut brann i et nybygg i Elverum etter at firmaet gjorde feil under elektroarbeider, og nå er dommen fra lagmannsretten klar.

Elverum Helsehus

STRIDENS KJERNE: Det var i helsebygget til Elverum kommune at brannen startet i 2018.

Foto: Elverum kommune

Helsehuset i Elverum var under bygging i 2018 da brannen startet. Det ble røykutvikling fordi det var koblet feil spenning mellom to enheter. Dermed ble det kortslutning og varmgang i et rom i bygget.

Brannen ble raskt slukket, men det førte til flere erstatningskrav fra entreprenører som hadde deltatt i arbeidet ved bygget.

Partene ble ikke enige, og saken kom opp i Østre Innlandet tingrett.

Det var Estate Nyheter som omtalte saken først.

Anke førte til strengere dom

Dommen der endte med at firmaet ble dømt til å betale 4 millioner kroner i erstatning, men at partene selv skulle dekke sine egne saksomkostninger. Dette ble så anket til lagmannsretten.

Men – anken førte faktisk til en strengere dom.

Eidsivating lagmannsrett mener Ringsaker Elektro må betale 5 millioner kroner i erstatning, i tillegg til nesten 2 millioner kroner i saksomkostninger til begge rettsinstansene.

Bedriftens forsikringsselskap dekker alle disse utgiftene.

Dommen fra lagmannsretten er tydelig på hvor ansvaret ligger.

«Etter dette foreligger så vel faktisk som rettslig årsakssammenheng mellom feilkoblingen og skaden overfor alle de tre skadelidte», står det i dommen.

Neppe videre til Høyesterett

Bedriftens advokat Dag Ludvig Furu sier at han er uenig i deler av dommen, men at det er vanskelig å anke dette videre til Høyesterett.

– Da må det i så fall bli på rettsanvendelsen. Dette er en trang port, men vi har ikke tatt endelig stilling til dette.

– Var det en feilvurdering fra din side å anbefale å anke når dette endte opp med en strengere dom?

– Det kan man jo alltids si i etterpåklokskapens klare lys, men vi mente ikke det på det tidspunktet dommen fra tingretten forelå, sier Furu.

– Ikke fagkyndige meddommere

Styreleder i Ringsaker Elektro, Erik Nytrøen, sier at han er skuffet og svært uenig i dommen.

– Retten er klar på at det ikke er grov uaktsomhet. Jeg vil også trekke fram at det ikke er brukt fagkyndige meddommere. Dette kunne kanskje ført til et annet resultat, sier han.