Krever strøm på Røros- og Solørbanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) får trolig en kraftig utfordring fra Hedmark Høyre. – Nå får du vise at du mener alvor og vil ha mer godstransport på jernbane, sier leder i Tynset Høyre, Arne O. Ellingsson.

Rørosbanen mellom Elverum og Rena.

Elektrifisering av Røros- og Solørbanen blir sak på fylkesårsmøtet i Hedmark Høyre som starter i morgen.

Foto: Knut Sveen / NRK

Han har klart et forslag til en uttalelse, en resolusjon, foran fylkesårsmøtet som starter i morgen der det klart og tydelig slås fast at elektrifisering av Røros- og Solørbanen må inn på Nasjonal Transportplan.

Samferdselsministeren har tidligere sagt at han vil snu utviklinga der stadig mer frakt av gods skjer på veg og ikke på jernbane. Siden 2008 har det blitt kjørt 60.000 turer flere godsturer på norske veger.

Mindre frakt med godstog = 60.000 flere turer med vogntog

Forstår det ikke

Tynset Høyre og leder Arne O. Ellingsson mener at et grep for å få til dette er å elektrifisere Røros- og Solørbanen. Derfor gjentar de resolusjonen fra fjorårets fylkesårsmøte som krever at dette kommer inn på Nasjonal Transportplan. De rødgrønne klarte ikke i løpet av sine åtte år ved makta å få til dette, og Ellingsson begriper ikke hvorfor det ikke er inne nå heller:

– Jeg er ikke bare skuffet. Jeg er også overrasket. Argumentene er så klare og har vært ført så lenge. Jeg er skuffet over at de ikke er blitt tatt på alvor, sier Elingsson. Han mener argumentene om mulig har blitt enda tydeligere enn i fjor.

  • Driftsbruddene på Dovrebanen har bare fortsatt.
  • Dovrebanen ved Mjøsa skal i mange år bygges om, det betyr fortsatt driftsbrudd.
  • Ei elektifisering av de to banene hadde i realiteten betydd tobbeltspor og at en da kunne kjørt alternativ fra Kongsvinger via Østerdalen helt til Trondheim.

– Kan vise at han mener alvor

Ellingsson vil ikke skylde på de rødgrønne, og mener den blå regjeringa så tydelig har sagt at de vil satse på jernbane og miljø, at de nå må gripe inn og få elektrifiseringa inn på Nasjonal transportplan.

– Vi skal ha fullt trykk mot våre. Men samferdselsministeren har vært så klar på at han vil ha mer gods over på bane. Nå har han en gylden sjanse til å vise at han mener alvor og står for det han sier, sier Elingsson.