Norges største hytteområde har dobla strømforbruket

Nå testes det om batterier kan løse fremtidas strømutfordring i hytteområder og gi billigere strøm.

Ny Mercedez el-bil står til lading utenfor en hytte på Sjusjøen

NY BIL: Flere ønsker å lade elbilen på hytta, slik som Kjell Sårheim. Ladestasjonen til den nye Mercedesen ble montert for to uker siden.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Kjell Sårheim har hytte på Sjusjøen. Komforten er den samme som hjemme. Med oppvaskmaskin på kjøkkenet og varme i gulvet på badet.

Nå kan han også lade elbilen sin på hytta. Ladestasjonen ble montert for to uker siden.

Kjell Sårheim lader el-bilen sin på hytta.

VALGTE ELBIL: Kjell Sårheim har kjørt fra Lillestrøm og tester lading av bilen for første gang på hytta.

Foto: Anne Næsheim / NRK

– Jeg ønsker å ha det lettvint når jeg er på hytta. Jeg kommer hit for å kose meg og slappe av, sier pensjonisten fra Lillestrøm.

Og han er ikke alene. Høy standard, storstilt hytteutbygging og flere elbiler har ført til at strømforbruket i Norges største hytteområde er det dobbelte av hva det var for ti år siden.

Nettselskap merker økt pågang av hytteeiere som vil installerer både en og to elbil-ladere

– Kravet til komfort har økt. Før var folk fornøyde om de hadde TV og et kjøleskap. Sånn er det ikke lenger, sier Eirik Øie, prosjektingeniør i nettselskapet Elvia.

Gammelt nett – moderne hytter

Hyttefelt på Sjusjøen

MODERNE: Strømforbruket på Sjusjøen er dobla på 10 år.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Problemet er at strømnettet i mange hytteområder ikke er bygd for å takle det økte strømforbruket.

Det kan føre til små irriterende problemer som at lyset blir stående og blinke til alvorlige feil som at strømmen går.

Utfordringen er størst når mange bruker mye strøm samtidig, som på en fredagskveld, når folk ankommer hyttene sine.

Flere steder er det nå behov for å forbedre strømforsyninga. Men slike oppgraderinger er dyre. Det koster mye å skifte ut gamle strømledninger i hyttefelt. Derfor jobbes det med å finne nye løsninger.

Batterier kan bli fremtidas løsning

Et strømskap settes på plass langs ei kraftlinje på Sjusjøen.

STRØM TIL MER STRØM: Før høstferien ble to batteriskap satt opp på Sjusjøen.

Foto: Elivia/Pixii

Denne høsten satte nettselskapet Elvia (tidligere Eidsiva Nett og Hafslund Nett. red.anm.) opp to store batteriskap på Sjusjøen. Batteriene er kobla på strømnettet, og skal avlaste og gi bedre strømforsyning i perioder med høyt forbruk.

Portrettbilde av Eirik Øie

EIRIK ØIE: Ingeniør i Elvia

Foto: Elvia AS

Det er første gang dette testes ut. Lykkes man kan batterier bli et raskere og billigere alternativ enn å skifte ut strømledninger.

– Tanken er at vi kan bruke batterier til å ta unna toppene, fremfor å bygge ut hele nettet i et område, sier Øie.

Han sier at det vil komme hytteeieren til gode på flere måter om de lykkes.

– I tillegg til bedre strømforsyning kan vi holde nettleia lav, fordi batteriene sparer oss for ellers kostbare oppgraderinger, sier han.

– Til nytte for andre

Kjell Sårheim foran komfyren på kjøkkenet på hytta på Sjusjøen

KOMFORT: Da Kjell og kona bygde hytte på Sjusjøen 1994 var de blant de første som fikk innlagt strøm og vann.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Både Innovasjon Norge og Enova har gitt økonomisk støtte til batteri-utprøvinga. Kommunikasjonsrådgiver i Enova, Espen Sletvold, sier det er viktig å teste ut løsninger som hele samfunnet kan ha nytte av.

– I årene framover vil behovet for strøm bare øke når både transport og industri skal over på elektrisitet. Slike smarte løsninger kan rett og slett gjøre omstillingen til lavutslippssamfunnet enklere og rimeligere.

Da Kjell Sårheim og kona bygde hytta i 1994 var de blant de første på feltet som fikk innlagt strøm og vann. Nå er det en selvfølge.

Ladestasjon for el-biler på Sjusjøen.

BLIR FLERE: På Sjusjøen er det satt opp hurtigladere for elbiler, som denne. Men flere ønsker nå å lade bilen på egen hytte, fremfor å bruke de som er felles.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Og i hyttefeltet på Sjusjøen blir det stadig flere elbiler å se. Ingen land i verden har flere elbiler per innbygger enn Norge , og regjeringens mål er at hver nysolgte bil skal være en utslippsfri bil i 2025.

Skal det målet nås, må regjeringen legge til rette for det, mener Kjell. For han betyr det blant annet å kunne lade bilen på hytta.

I dag er det få problemer med strømnettet på Sjusjøen. Men nettselskapet sier grepene de nå gjør er med tanke på fremtida

– Vi har ikke lyst til å komme inn i en situasjon der strømmen går fordi det er mye folk på hyttene, sier Øie.