Stuan anker fengselsdom

Ivar og Kari H. Stuan fra Løten ble dømt til fengsel for medvirkning til skattejuks. Deler av straffen gjøres betinget, men begge må sone cirka ett år i fengsel, hvis dommen fra Hedmarken tingrett blir stående.

Anne Christine Stoltz, Ivar Stuan

Ivar Stuan under rettssaken med sin forsvarer Anne Christine Stoltz. Stuan anket dommen på stedet.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Ekteparet var tiltalt for bevisst å ha endret fakturatekster fra for eksempel tur til ski-VM til seminar. Noe som kunne gi mottakeren skattemessige fordeler fordi seminar gir skattefradrag, men tur til ski-VM ikke gjør det.

Endringene ble gjort i dialog med kunden.

Skuffet Stuan

Ivar Stuan ble dømt til to år og ti måneders fengsel, der et år og ti måneder gjøres betinget.

Kari H. Stuan ble dømt til tre år og to måneders fengsel, der to år gjøres betinget.

– Jeg er skuffet over å ikke bli trodd. Jeg innrømmer at vi har gjort noen feil, men det er ikke gjort bevisst. Det er fælt å sitte i fengsel når man har unger, sier Ivar Stuan til NRK etter at han fikk opplest dommen.

Begge anket dommen umiddelbart.

De to er også dømt til å betale saksomkostninger til staten for til sammen 200 000 kroner.

Aktor fornøyd

Stoltz og Røed

Advokat Anne Christine Stoltz og aktor Richard Røed.

Foto: Knut Sveen / NRK

Retten finner ingen formildende omstendigheter i saken. Hedmarken tingrett mener at Stuan-ekteparet i liten grad har erkjent straffskyld, og i liten grad har bidratt til oppklaring av forholdene under etterforskningen.

Det er en omfattende og lang dom på hele 50 sider.

Aktor Richard Røed er fornøyd med at påtalemyndigheten har fått medhold i sine synspunkter om at ekteparet Stuan bevisst har medvirket til skattejuks.

– Påtalemyndigheten er fornøyd i og med at vi har fått en straffereaksjon som er tett opp til aktoratets påstand, sier politiadvokat Røed.

– La til rette for skattesvik

Retten mener at ekteparet Stuan visste hva de gjorde, og at de har lagt til rette for skattesvik.

I dommen står det: «Slik retten ser det, er utgangspunktet at Sponsorlink har solgt et produkt som i liten grad gir skattefordeler. Dette har de to tiltalte vært klar over, og dette har kunden i stor grad vært klar over. Dette er elementær kunnskap, for dem som driver denne typen næringsvirksomhet.»

Retten mener det er skjerpende at kamuflert regnskap som det her er snakk om er vanskelig å oppdage, både for ekstern revisor og skattemyndighetene.

– Kan ikke klandres for lang etterforskning

Det tok fem år fra Stuan-ekteparet ble siktet i saken til den havnet i retten, noe som har blitt kritisert fra forsvarerne og Stuan. Men retten mener det er vanskelig å klandre påtalemyndigheten og skattemyndighetene for tiden som har gått.

Rettspraksis tilsier at retten skal legge vekt på saksbehandlingstid når de skal bestemme straff, noe tingretten også har gjort. Derfor er deler av straffen gjort betinget.

Grunnlaget for Ivar Stuans tiltale på dette punktet var 200 fakturaer for 10,1 millioner kroner, mens for Kari H. Stuan gjaldt det 270 fakturaer på 13 millioner kroner.

Rettssak, Hedmarken tingrett

Rettssaken mot de to gikk i Hedmarken tingrett i Hamar.

Foto: Linda Vespestad / NRK

De to er medeiere av reisebyrået Sponsorlink som arrangerer turer til idrettsarrangementer for blant annet bedrifter.

– Vil yte god kundepleie

Sponsorlink har ikke tjent noe økonomisk på å endre fakturateksten, men påtalemyndigheten mente under rettssaken at dette har gitt dem en goodwill i bransjen og flere kunder.

Dette var tingretten enig i, står det i dommen. Retten mener at handlingene er gjort som et ledd i et ønske om å yte kundepleie.

Sponsorlink har operert i en til tider presset markedssituasjon, og det har vært viktig for selskapet å ha et godt forhold til kundene, står det i dommen fra Hedmarken tingrett.

I flere e-poster som ble lagt fram under rettssaken spør Ivar Stuan kunden hva slags tekst de ønsker i fakturaen. Retten mener at feilskriving av fakturatekst fremstår som et mønster i forretningsdriften i den aktuelle perioden, der kundens ønske og fordel har vært avgjørende.

– Med viten og vilje

Kari H. Stuan er også dømt for å ha medvirket til økonomisk utroskap. Ifølge tiltalen skjedde dette ved at hun skrev ut to fiktive regninger til et Hamar-firma, og pengene satte hun inn på en konto som en ansatt i Hamar-firmaet brukte til blant annet private reiser.

I retten nektet hun for at hun hadde gjort noe galt. Retten tror ikke på hennes forklaring. I dommen står det: «Kari Helgestad Stuan har over tid og gjentatt med viten og vilje satt til side grunnleggende krav til økonomisk redelighet.»

Retten mener at den ansatte i Hamar-firmaet ikke hadde hatt mulighet til å gjøre dette, uten hjelp fra økonomiansvarlig i Sponsorlink.

Den ansatte i firmaet er siktet for økonomisk utroskap.

Hun ble også dømt for manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift ved at flere ansatte ble gitt lønn i form av reiser og billetter. Dette ble ikke innrapportert til skattemyndighetene.

Retten mener at hun har misbrukt sin kompetanse, når hun bevisst har unnlatt å innrapportere godtgjørelse i form av reiser og billetter.

Nektet straffskyld

Sponsorlink har ikke tjent noe økonomisk på dette, men påtalemyndigheten mente under rettssaken at dette har gitt dem en goodwill i bransjen og flere kunder.

Ekteparet har hele tiden nektet straffskyld, og mener at dette ikke var noe som ble gjort bevisst.

I rettssakens siste dag la aktor ned påstand om tre års fengsel for Ivar Stuan der halvparten gjøres betinget. For H. Stuan ble det lagt ned påstand om tre og et halvt års fengsel, halvparten betinget.

Flere saker fra Innlandet